Logo_levi

Levi van Dam is benoemd tot bijzonder hoogleraar Veerkrachtig Opgroeien aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel wordt gefinancierd door Levvel, een organisatie gespecialiseerd in jeugdhulp. ‘Ik wil pedagogische en psychologische kennis zodanig beschikbaar maken, dat ze voor jongeren prettig zijn om te gebruiken.’

 

Ontwerpen van nieuwe oplossingen

Het aantal jongeren met mentale problemen is enorm toegenomen en de wachtlijsten stromen over. De leerstoel Veerkrachtig Opgroeien zoekt een antwoord op hoe jongeren met mentale problemen het beste te helpen en de beschikbare middelen voor jeugdzorg optimaal in te zetten. ‘Verschillende vormen van jeugdhulp sluiten niet altijd aan bij de belevingswereld van jongeren’ stelt Van Dam. ‘Daarom helpen deze nu nog onvoldoende.’

Met de leerstoel gaat Van Dam oplossingen ontwerpen die jongeren meer aanspreken. ‘Ik ga op zoek naar nieuwe vormen van jeugdhulp die jongeren wel aantrekkelijk vinden. Denk aan digitale oplossingen zoals apps, virtual reality en robotica, maar ook het effect van therapie door samenwerking met naasten uit de omgeving (JIM) en het gebruik van psychedelica (MDMA).’

‘Ik wil er aan bijdragen dat het prettig en leuk wordt om aan je mentale gezondheid te werken.’Levi van Dam

Generatie vol energie en creativiteit

Om problemen als klimaat, vergrijzing en huisvesting op te lossen hebben we volgens Van Dam een creatieve en energieke generatie nodig. ‘Jongeren zijn zich bewust van deze grote maatschappelijke vraagstukken, maar als zij steeds meer mentale druk ervaren, bestaat het risico dat ze straks niet in staat zijn om deze op te lossen’, zegt hij.

Om dit tegen te gaan, gaat van Dam met de bijzondere leerstoel onderzoeken hoe we minder nadruk kunnen leggen op wat niet goed gaat in de mentale gezondheid van jongeren, en meer aandacht besteden aan hun energie en creativiteit. Dit wil hij doen door met effectief bewezen methoden, jongeren de psychologische tools te bieden om mentaal veerkrachtig te zijn. Maar ook wil hij het stigma verbeteren dat nu aan het werken aan mentale problemen kleeft voor veel jongeren. ‘Ik wil er aan bijdragen dat het prettig en leuk wordt om aan je mentale gezondheid te werken.’

Over Levi van Dam

Levi van Dam is orthopedagoog en wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Hij voltooide een bachelor Child Development en een master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2019 werkte van Dam als postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn huidige leerstoel valt onder de programmagroep Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding. Van Dam’s kennis op het gebied van pedagogiek en onderzoek combineert hij met zijn ambitie om positieve impact te maken in de levens van gezinnen. Zo heeft hij de stichtingen JIMwerktGarage2020 en MakeMDMAMedicine gestart en initiatieven WeSpraktheWorld & Feelee.

 

 

Lees verder