Normal_pexels-photo-8613095

Iedere ouder wil natuurlijk dat hun kind goed kan rekenen, en als docent zijnde wil je dat je leerlingen een solide basis hebben om hun gehele leven op te kunnen bouwen. Die basis begint al vroeg: in groep 4 leren kinderen om getallen bij elkaar op te tellen of af te trekken, kennen ze de tafels 1 tot en met 10 en krijgen ze te maken met  concepten als klokkijken, geld tellen en gewichten aflezen. Goede begeleiding is in deze fase dus erg belangrijk, zeker als een kind moeite heeft met rekenen. Rekenen oefenen in groep 4? Lees dan eerst dit artikel! Dan weet je aan welke doelen je kunt gaan werken en wat je kan doen indien een kind extra hulp nodig heeft.

Zorg voor een goede basis voordat je rekenen gaat oefenen voor groep 4

Rekenen staat in groep 4 in het teken van optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Het gaat dan voornamelijk door op wat er in groep 3 behandelt is: daar leren ze eerst getallen te herkennen en op te schrijven, waarna ze kennis maken met eenvoudige plus en min sommen. Daarnaast leren ze in groep 3 hoe ze cijfers kunnen splitsen, verdubbelen en halveren. Door cijfers toe te passen in verschillende contexten (zoals klokkijken, meten en rekenen met geld) leren kinderen in groep 3 hoe cijfers op meerdere manieren in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden.

Ga je met je kind rekenen oefenen voor groep 4? Zorg dan voor een goede basis. Het is belangrijk dat het kind cijfers herkent, de waarde ervan ten opzichte van andere cijfers begrijpt en dat zij er eenvoudige sommen mee op kunnen lossen, al dan niet met behulp van een getallenlijn of rekenrek.

 

Dit zijn de doelen waar je aan werkt als je rekenen gaat oefenen in groep 4

Rekenen oefenen in groep 4? Iedere school heeft een eigen curriculum, waardoor het niveau dat van de kinderen verwacht wordt enigszins kan verschillen. Meestal bestaat het rekenen oefenen in groep 4 uit doelen als het herkennen van cijfers tot aan 1.000, het vlot optellen en aftellen tot en met 10, vermenigvuldigen, delen, en het kennen van tafels 1 tot en met 10. Ook gaan ze verder met het leren klokkijken op een analoge klok, het tellen van geld en het vergelijken van prijzen, en leren ze hoe ze gewichten kunnen aflezen en om kunnen zetten naar een andere eenheid (bijvoorbeeld van gram naar kilogram).

 

Moeite met rekenen oefenen in groep 4?

De stap van basis rekenen in groep 3 naar rekenen oefenen in groep 4 kunnen sommige kinderen als lastig ervaren. Echter ontstaan er vaak later meer problemen met rekenen en wiskunde als kinderen de basisvaardigheden op deze leeftijd niet goed onder de knie hebben, omdat verdere leerdoelen voortborduren op eerder geleerde rekenvaardigheden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het herkennen van getallen of het oplossen van eenvoudige sommen. Ook hebben sommige kinderen te maken met leerproblemen of problemen rondom hun ontwikkeling. Het is dan belangrijk dat er ondersteuning wordt geboden om het kind te helpen en verdere problemen in de ontwikkeling te voorkomen.

Ten eerste kan een leerprobleem- of stoornis een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan dyscalculie: een neurologische aandoening waarbij mensen moeite hebben met het werken met getallen. Hoewel er geen eenvoudige test bestaat om dyscalculie vast te stellen, kan er wel gekeken worden naar de mate van achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten, de mate van ontwikkeling en de ernst van de problemen. Zo kan dyscalculie alsnog vastgesteld worden en kan er een traject worden opgezet om de voortgang van het kind qua rekenen te bewaken.

Ondersteuning kan vervolgens bestaan uit extra oefeningen, die de kinderen onder begeleiding oplossen, of uit bijles. Hiervoor wordt eerst gekeken naar het niveau en de behoeften van het kind om zo tot een passende oplossing te komen. Niet alleen de ontwikkeling, maar ook plezier is hierbij belangrijk. Om rekenen te oefenen in groep 4 is het belangrijk dat kinderen op hun eigen tempo en op een interactieve, speelse wijze hun vaardigheden kunnen verbeteren. Daar kunnen speciale leer- en werkboeken bij helpen.