Algemene Onderwijsbond

Algemene Onderwijsbond
Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht

Postbus 2875
3500 GW Utrecht
Telefoon:
030-2989898
Fax:
030-2989862

Met ruim 87.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. We komen op voor de belangen van onze leden in alle onderwijssectoren van po tot en met hbo. We behartigen de belangen van het onderwijs en onderwijspersoneel, bijvoorbeeld via onze uitstekende contacten in de Haagse politiek. Maar ook bij school- en gemeentebesturen. Die worden steeds belangrijker als werkgever en beleidsmaker. De AOb is een sterke onderhandelingspartner en boekt daardoor goede resultaten. Soms is actie nodig om standpunten kracht bij te zetten. Onze hoge organisatiegraad in het onderwijs is bij het lobbyen, onderhandelen en actievoeren een krachtige steun in de rug.

NOG Locatie