Nationale Onderwijsgids

Vereniging Hogescholen (voormalig HBO Raad)

Vereniging Hogescholen (voormalig HBO Raad)
Prinsessegracht 21
2514 AP Den Haag

Postbus 123
2501 CC Den Haag
Telefoon:
070 - 312 21 21
Fax:
070 - 312 21 00

De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De aangesloten hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De Vereniging Hogescholen is bovendien de belangenbehartiger van alle bekostigde hogescholen en dus een belangrijke gesprekspartner voor politiek, andere maatschappelijke organisaties en overheden nationaal en internationaal.

NOG Locatie