NOG Vacature Afdelingsleider SO

Functietitel:
Afdelingsleider SO
Online datum:
09-07-2024
Provincie:
Zuid-Holland
Plaats:
Lansingerland
Sector:
Speciaal (Basis) Onderwijs
FTE
1.0
Uren:
40
Soort vacature:
Fulltime
Salarisschaal:
A12
Omschrijving:

Wij werken aan

Visie externaliserende afdeling:
Binnen de Piloot beschouwen wij ieder kind als een uniek persoon, met eigen ervaringen, emoties en verhalen. Geen mens is hetzelfde. Wij streven ernaar leerlingen te helpen hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen in een veilige/goede leeromgeving.
Wij motiveren leerlingen in een schoolomgeving waarin wij hen vaardig maken d.m.v. 21st century skills. Met respect, vertrouwen, verwondering en humor als elementen vormen wij een klimaat die ervoor zorgt dat het kind zich emotioneel vrij kan ontwikkelen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een eigen identiteit binnen de huidige maatschappij.

Missie:
1. Curriculum met aandacht voor talentontwikkeling
2. Iedere dag een gezonde warme maaltijd
3. Aansluitend lesaanbod voor uitstroom PRO
4. Aansluitend lesaanbod voor uitstroom 6 & 7
5. Ervaringsgericht en onderzoekend leren

Ben jij een ervaren leidinggevende met een passie voor onderwijsinnovatie die opgewassen is tegen uitdagingen? Dan zoeken wij jou als onze nieuwe afdelingsleider!

SO De Piloot – externaliserend
Beschrijving:
De Piloot is een openbare cluster 4 school, verbonden aan het Pedologisch Instituut te Rotterdam, voor zowel speciaal onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs en valt onder stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).
De Piloot biedt, vanuit kennis en ervaring, speciaal onderwijs en begeleiding aan kinderen met internaliserende en externaliserende ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Wij hebben kleine groepen van maximaal 14 kinderen en er is een groot aantal gespecialiseerde medewerkers op de school aanwezig zoals; orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werker, vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid, techniek en koken. 
Rekening houdend met de bevorderende en belemmerende factoren van het kind wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van het kind. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen het kind zich thuis kan voelen en op een positieve manier verder kan ontwikkelen.

De leerlingen met een externaliserende gedragsproblematiek zijn over het algemeen leerlingen die een stoornis hebben als ADHD, ODD, CD of hechting. Het kan ook zijn dat er een gedragsstoornis NAO is afgegeven, waarbij er kenmerken van voorgenoemde stoornissen zijn waargenomen. De leerlingen beschikken over beneden gemiddeld, gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie.

Kenmerkend voor deze groep is dat er grote verschillen zitten in de sociaal emotionele ontwikkeling. Echter ook de didactische kennis van de leerlingen kan binnen de groepen verschillen.
Vaak is er bij deze leerlingen sprake van Multiproblematiek. Er kunnen problemen zijn die veroorzaakt worden door eigen kenmerken van de leerling, maar ook kunnen er veel externe problemen zijn, vaak in de thuissituatie, zoals geweld, verwaarlozing, onderdrukking, criminaliteit, mishandeling, enz.

Onze leerlingen hebben baat bij een leeromgeving die uitnodigend is om te leren, waar zij gestimuleerd worden en waarbij zij niet de hele dag hoeven stil te zitten en te luisteren. Juist het zelf onderzoeken en ervaren is stimulerend, zolang de kaders voor hen duidelijk zijn.

Onze leerlingen zijn:
• Enthousiast
• Actief
• Hulpvaardig
• Nieuwsgierig

Maar ook...
• Door grote gedragsproblemen belemmerd in hun ontwikkeling
• Zwakke pedagogische thuissituatie
• Stimulansarme omgeving wat betreft buitenschoolse activiteiten
• Beperkte financiële middelen

Bijzonderheden:
Binnen de externaliserende afdeling bevind zich ook het project Herstart.

Herstart:
De Piloot heeft vanuit zijn opdracht binnen de pedologische functie, een afdeling ontwikkeld waarin leerlingen in de leeftijd van 5-13 jaar geplaatst worden waarvan de onderwijsbehoefte nog niet bekend is of waarvan de ontwikkeling tijdelijk belemmerd wordt door de situatie waarin de leerling zich bevindt. Gedurende de plaatsing wordt er binnen een gelimiteerde termijn, door middel van observatie en waar nodig aanvullende diagnostiek, gezocht naar de beste plek waar de leerling zijn passend onderwijs zou kunnen ontvangen. De Herstart-afdeling zoals deze genoemd wordt, heeft de afgelopen jaren de toelatingscriteria gehanteerd die golden voor de landelijke projecten Herstart & Op de Rails. Sinds 2012 zijn op deze afdeling ook leerlingen toelaatbaar voor alle (bijna) vastgelopen leerlingen met een onderwijshulpvraag. Motto: “Bijna alles kan!” Visie: “Regulier waar het kan, speciaal waar het moet!”
De Piloot heeft meerdere SO en VSO vestigingen:
De Piloot hoofdlocatie
De Piloot locatie Lansingerland
De Piloot locatie De Vlinder
De Piloot locatie De Kleine Plantage

Het Passer College Overschie
Het Passer College Lage Land
Het Passer College Lansingerland
Het Passer College Hillevliet
Het Passer College B!TS

Wat heb je?

 • Ballistisch vest: je bent werkzaam geweest in een leidinggevende functie binnen de zorg, justitie of het onderwijs en hebt daarbij ervaring opgedaan in het werken met een specifieke doelgroep. Je bent bekend met onze doelgroep, kent geen angst en deinst nergens voor terug.
 • Communicatie expert: of het nu gaat om het afstemmen van processen binnen het team, of om het communiceren van beslissingen naar hogere niveaus. Heldere communicatie is belangrijk. Je neemt graag het voortouw en ziet kansen voor verbetering.
 • Creatief denker: je denkt buiten de gebaande paden en durft risico’s te nemen.
 • Samenwerking skills: naast de verantwoordelijkheid voor je eigen locatie, werk je ook nauw samen met andere afdelingsleiders. Je stemt je initiatieven en werkwijzen af en zoekt actief de samenwerking op.
 • Empathisch leiderschap: leid je team met jouw unieke visie en motiverende aanpak. Je hebt meters gemaakt in leidinggeven op managementniveau. Je stimuleert de kwaliteiten van je medewerkers en waakt ervoor dat zij hun functie uit voeren naar behoren. Deze waarborg je door jouw coachende en motiverende leidinggevende vaardigheden. Hierbij ben je in staat om afwisselend te sturen op het individuele en het team(proces). Dit doe je door nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen.
 • Weerbaarheid: je hebt mentale veerkracht, je kunt incasseren en je kunt omgaan met tegenslagen.

Wat krijg je?

 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en salaris conform cao-PO schaal A12 maximaal € 6.665,00 (inschaling afhankelijk van kennis en ervaring);
 • Ondersteuning vanuit het managementteam;
 • Inspirerende werkomgeving: een dynamische werkomgeving waar ideeën en initiatieven worden gewaardeerd en aangemoedigd. Tevens staat voor de toekomst een verhuizing naar een splinternieuw schoolgebouw gepland;
 • Ruimte voor persoonlijke en professionele groei met mogelijkheden voor verdere scholing en trainingen. Mede een vliegende start in het cluster 4 door deelname aan onze inservice-trainingen;
 • Een ervaren, hecht team, wat geen blad voor de mond neemt, maar waar ook gezellige teamuitjes en activiteiten bij horen.

Wat kun je?

 • Veilig klimaat neerzetten: met jouw heldere visie zorg je als afdelingsleider, samen met jouw medewerkers en de collega’s uit andere disciplines, voor een inclusieve en positieve schoolcultuur waardoor leerlingen, ouders en collega’s weten waar ze aan toe zijn. Je bent verantwoordelijk voor jouw medewerkers en de dagelijkse zorg voor onze leerlingen van de externaliserende afdeling. Op deze afdeling kennen we een doelgroep bekend met moeilijk verstaanbaar gedrag en/ of leerlingen met gedragsproblemen als ODD en CD. We zijn ons aan het oriënteren op de aanpak van het Michaela concept en zouden graag met jou het gesprek hierover voeren.
 • Bruggenbouwer: je hebt een natuurlijk vermogen om je medewerkers te motiveren en te verbinden voor het draaiende houden van de afdeling. Jij hebt het verhogen van de kwaliteit over de lange termijn hoog in het vaandel staan. Denk hierbij aan de aansturing en het coördineren van processen en procedures, het faciliteren en stimuleren van het team en het uitvoeren van de gesprekken cyclus. Ook voor het opstellen van formatie en beleidsplannen zet jij je actief in. Je bent zichtbaar op de afdeling en je bent het aanspreekpunt voor zowel het team als voor de ouders van de leerlingen.
 • Adequaat handelen: waar de ene werkdag rustig verloopt, moet je de volgende dag ad hoc schakelen en snel optreden. Doet zich een acute situatie voor? Jij handelt vanuit ervaring vastberaden en zorgvuldig.
 • Strategische visie: je werkt met de locatiedirecteur aan de lange termijnstrategie van de school, waarbij je altijd de leerling centraal stelt.

Extra info

Ben jij de gedurfde leider die wij zoeken? Als afdelingsleider van de externaliserende afdeling van SO De Piloot nu nog tijdelijk in Bergschenhoek maar daarna weer in het Rotterdamse ben jij de drijvende kracht achter zowel de dagelijkse gang van zaken als de lange termijnvisie van onze school. Jij bent niet zomaar een leidinggevende; jij bent een mentor, een innovator en de verbindende factor die iedereen inspireert en samenbrengt.

In deze rol werk je nauw samen met ons toegewijde team, onze leerlingen en hun ouders om een inspirerende en veilige leeromgeving te creëren. Jouw leiderschap is essentieel om onze ambitieuze doelen te bereiken. Jij kent geen angst en hebt het lef om uitdagingen aan te gaan. Met jouw houding en vastberadenheid weet je iedereen te motiveren en te ondersteunen.

Wat wij van jou verwachten:

 • Onverschrokken leiderschap: je kent geen angst en staat altijd je mannetje.
 • Durf en daadkracht: je bent stoer en hebt het lef om vernieuwende stappen te zetten.
 • Hoge standaard: je legt de lat hoog voor jezelf en je team, altijd strevend naar het beste resultaat.

Interesse?
Voel jij je aangesproken door deze unieke kans? Stuur dan jouw creatieve cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton naar ons op. En laat zien dat jij de afdelingsleider bent die wij zoeken!

We kijken uit naar jouw ideeën en inspirerende aanpak!
* Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Vragen?

Nieuwsgierig? Heb je vragen? Bel onze Afdelingsleider Ilonca van der Rest, bereikbaar via 010-420 53 14.

Jouw talent telt bij BOOR

Stichting BOOR is klein én groot. BOOR is klein: jouw school in de wijk of binnen de gemeente, met een overzichtelijk team en een nauwe betrokkenheid bij de omgeving. Maar BOOR is ook groot: drie sectoren, 125 schoollocaties en 4000 collega’s. Het kleine schoolniveau geeft je geborgenheid, korte lijnen en verantwoordelijkheid. En ook het besef dat jij het verschil kan maken. Elk talent telt. Je kunt daarbij rekenen op de kracht van een grote organisatie. De ontwikkeling van elke medewerker staat voorop en we stimuleren dit én helpen je erbij op vele manieren. Bij BOOR weten wij: mensen groeien door samenwerking, verbinding en oog voor elkaar!

Gegevens De Piloot

Naam instelling:
De Piloot
Adres:
Nieuwe Ommoordseweg30
Postcode:
3068 BT
Plaats:
Rotterdam
Telefoonnummer:
010 420 53 14
Website:
https://www.depiloot.nl
Provincie:
Zuid-Holland
Omschrijving:

De Piloot in Rotterdam, onderdeel van Stichting BOOR, heeft een uitgebreid en doordacht onderwijsprogramma dat zich toespitst op zowel leergebied overstijgende vakgebieden als specifieke leergebieden. De school hanteert kerndoelen, verdeeld over zes thema's, waaronder werkhouding, werken volgens plan, gebruik van leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag en nieuwe media, die de basis vormen voor het onderwijsaanbod.

Binnen de zes leergebieden, zoals Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op mens en wereld, lichamelijke opvoeding, en kunstzinnige oriëntatie, streeft De Piloot ernaar om elke leerling naar een passend eindniveau te begeleiden bij het verlaten van de school.

Het didactisch aanbod is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. In de onderbouw ligt de nadruk op het versterken van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, taakgericht gedrag en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ontvangen de leerlingen specifiek onderwijs, met extra aandacht voor leerlingen met faalangst, aandachts- en gedragsproblemen, waarbij de methode Wijzer Onderwijs als leidraad dient.

Een aanzienlijk deel van de lessen maakt gebruik van Snappet, een adaptief onderwijsplatform dat momenteelgericht is op het vak rekenen. De voordelen van digitaal onderwijs, zoals verbeterde leerresultaten, beter klasinzicht, gepersonaliseerde leerdoelen, eenvoudige differentiatie en directe feedback, worden volledig benut.

De school hecht grote waarde aan sociaal-emotionele ontwikkeling, ondersteund door de Gouden Regels en het"Zien!" volgsysteem, dat een helder beeld geeft van de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling.

Voor kinderen met lees- en spellingsproblemen biedt De Piloot ondersteuning via de Leeskliniek en het Dyslexieprotocol. Het ondersteuningsprofiel omvat de Herstart-afdeling, waar leerlingen van 5-13 jaar worden geplaatst voor observatie, diagnostiek en het formuleren van een aangepast onderwijsplan.

In lijn met het doorstroombeleid evalueert de school de ontwikkeling en het eindniveau van elk kind, rekening houdend met het beginniveau, de mogelijkheden, het onderwijsaanbod en de afstemming met ouders. Als onderdeel van Stichting BOOR neemt De Piloot deel aan het landelijke doorstroomtoetsprogramma en ondersteunt het ouders en leerlingen bij de aanmelding voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.