Nationale Onderwijsgids

NOG Basisopleiding Zorgcoördinator / Ondersteuningscoördinator Extra Editie

Datum 11 januari 2022 - 08 februari 2022
Tijd 09:00 uur - 16:00 uur
Titel Basisopleiding Zorgcoördinator / Ondersteuningscoördinator Extra Editie
Regio Utrecht
Plaats Utrecht
Adres Vredenburg 40. 3511 BD Utrecht
Website https://www.kpcgroep.nl/opleidingen/opleidingsagenda/basisopleiding-zorgcooerdinator-ondersteuningscooerdinator-extra-editie/
Samenvatting
  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam.
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten.
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp.
  • Het adviseren van het management m.b.t. passend onderwijs en het zorgbeleid in school en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid.
  • Het systematisch evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg in school en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken.

 

 

NOG Logo

Normal_kpc