Nationale Onderwijsgids

NOG Zo bouw je aan een visie op taal en lezen in het PO

Datum 02 februari 2022
Tijd 10:00 uur - 17:00 uur
Titel Zo bouw je aan een visie op taal en lezen in het PO
Regio Noord-Brabant
Plaats Helvoirt
Type Training / workshop
Doelgroepen Basisonderwijs en Speciaal onderwijs
Website https://www.kpcgroep.nl/opleidingen/opleidingsagenda/zo-bouw-je-aan-een-visie-op-taal-en-lezen-in-het-po/
Samenvatting
Tegenvallende resultaten voor leesvaardigheid, leesmotivatie, mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid. De (onderwijs)media stonden er de afgelopen tijd bol van. Wat nu? Veel plannen van aanpak en aanbevelingen vanuit verschillende bronnen (Taalunie, Onderwijsinspectie, Bootsma) gaan in op het belang van het hebben van een visie op taal en lezen. En terecht. Een gedeelde visie zorgt voor een vruchtbare bodem waarop de doelen en acties voor het onderwijs kunnen groeien. Het bouwen van een gedeelde visie is niet iets dat je achter het bureau doet. Het vraagt juist om dialoog en om ruimte voor een teamproces. Bouwen aan visie betekent ook dat teamleden op de hoogte zijn van actuele relevante ontwikkelingen in relatie tot het leesbeleid, zowel op maatschappelijk als onderwijskundig gebied. 
 
In deze training krijg je inzicht in al die factoren die van invloed zijn op het leesonderwijs, kijk je naar wat je eigen overtuigingen over het taalleesonderwijs zijn en ga je naar huis met voldoende kennis om met je team te bouwen aan een gedeelde visie op taal en lezen. Zo zorg je ervoor dat het leesbeleid duurzaam en met kwaliteit kan worden geïmplementeerd in je school.

NOG Logo

Normal_visie_op_taalonderwijs