Scholen moeten slimme leerlingen beter op waarde schatten

Het ministerie van Onderwijs zit achter de scholen in het noorden aan. Het ministerie wil dat de slimmeriken onder de leerlingen beter op waarde worden geschat. “De scholen worden goed in de gaten gehouden”, zegt demissionair minister van Onderwijs Mariëlle Paul als antwoord op schriftelijke Kamervragen van Anita Pijpelink (GroenLinks – PvdA). Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Iets minder dan de helft van de Drentse leerlingen uit groep acht maakt de doorstroomtoets beter dan verwacht. Het schooladvies wordt echter zelden aangepast op de uitkomst van de toets. De scholen doen daarmee, volgens Pijpelink, de leerlingen tekort. De uitkomst van het onderzoek van Trendbureau Drenthe komt overeen met de uitkomst van een eerder onderzoek door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Voorlopig schooladvies bijstellen 

Scholen hebben volgens Paul de mogelijkheid om het voorlopige advies bij te stellen. Dat wordt ook bij scholen onder de aandacht gebracht. Heel Nederland heeft te maken met onderadvisering, maar in Friesland, Drenthe en Groningen en andere buiten stedelijke gebieden gebeurt het vaker.

Keuze voor voortgezet onderwijs 

De keuze voor het voortgezet onderwijs valt nu te vroeg, daar is op dit moment al een discussie over. In groep acht van de basisschool moeten kinderen al een keuze maken, dan zijn ze vaak pas 11 of 12 jaar. Wat Pijpelink betreft zou deze keuze pas na de derde klas van de middelbare school moeten komen.

Een latere schoolkeuze is voor laatbloeiers erg fijn. Dat zijn vaak kinderen van ouders die zelf niet gestudeerd hebben, vanuit huis krijgen deze kinderen wat minder kennis mee. Een theoretische opleiding (vmbo-t, havo of vwo) moet ook voor deze kinderen mogelijk zijn vindt GroenLinks-PvdA.

Kleine vmbo-scholen 

Kleinere vmbo-scholen zitten in kleinere dorpen in het Noorden van Nederland. Deze scholen staan wel goed aangeschreven. Vmbo volgen is dus zeker niet altijd een slechte keuze. Na het vmbo kan je tenslotte altijd nog, onder bepaalde voorwaarden, doorstromen naar de havo.

Volgens Pijpelink kost dat doorstromen wel een jaar extra aan onderwijs. “Scholen ontnemen kinderen nu de mogelijkheid om meteen te beginnen aan een theoretische opleiding.” Dat vindt Pijpelink niet de juiste manier.

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk