Normal_fietsen_fietsverlichting_fietslamp_fiets

Zo’n 54.000 leerlingen in Overijssel en Gelderland hebben in 2017 op het voortgezet onderwijs een verkeerseducatieproject gedaan. Met de verschillende verkeerseducatieprojecten wil het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) kinderen beïnvloeden om verkeersveiligheid te verbeteren. De groeiende vraag vanuit scholen naar verkeerseducatie zorgt ervoor dat het ROV Oost-Nederland samen met gemeenten ook in 2018 sterk inzet op verkeerseducatie. Dit meldt provincie Overijssel. 

Een belangrijke risicodoelgroep in het verkeer onder jongeren is de leeftijdscategorie van 12 tot en met 16 jaar. De verkeersongeval cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat er onder jongeren tot 18 jaar een piek is tussen 12 en 16 jaar. Om de jongeren in deze leeftijdscategorie te bereiken biedt het ROV Oost-Nederland momenteel dertien educatieprojecten aan, waar alle middelbare scholen in Overijssel en Gelderland gebruik van kunnen maken. Voorbeelden van projecten zijn Fiets4Safe, Streetwise Next Level, Kruispunt, Nationaal Verkeerslab en Verkeerscarrousel.

Uit onderzoek, dat is gehouden door het ROV Oost-Nederland, blijkt dat scholen het belangrijk vinden om aandacht te hebben voor verkeersveiligheid. Ze zien dat leerlingen zich regelmatig onveilig gedragen in het verkeer. Een meerderheid van de scholen heeft een of twee verkeerseducatieprojecten uitgevoerd in het schooljaar 2016-2017. De projecten worden gemiddeld met 7,3 beoordeeld. Zo geeft 60% van leerlingen aan dat de projecten redelijk nuttig tot heel erg nuttig zijn en dat ze volgend schooljaar wel weer een soortgelijk project willen doen. Met name de projecten waar leerlingen zelf actief meedoen scoren goed.

Kijk voor meer informatie over verkeerseducatieprojecten,  gedragsbeïnvloeding en onderzoeken op www.rovoostnederland.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids