Het pleidooi om ook in het bijzonder onderwijs algemene acceptatieplicht in te voeren, is een voorbeeld van ‘de kruistocht tegen de vrijheid van onderwijs'. Dat zegt directeur Roelof Bisschop van de locatie Revius van het reformatorische Wartburg College in Rotterdam, zo meldt de VOS/ABB, de organisatie van werkgevers in het onderwijs.

Bisschop sprak dinsdagmiddag in de Sint-Janskerk in Gouda bij de jaaropening van de Christelijke Hogeschool De Driestar. Hij sprak over de linkse fracties die volgens hem voortdurend de vrijheid van onderwijs aanvallen. 'Ze hebben één droomwens: dat artikel 23 van de grondwet in 2017, honderd jaar na de Onderwijspacificatie van 1917, wordt geschrapt', zo citeert het Reformatorisch Dagblad hem.

In 'de kruistocht tegen de vrijheid van onderwijs' worden volgens Bisschop steeds nieuwe wapens gebruikt. 'Ik denk aan de plicht voor scholen om alle leerlingen te accepteren zolang de ouders de grondslag respecteren, en de inperking van de ruimte om een eigen personeelsbeleid te voeren.' Met deze laatste opmerking verwijst Bisschop impliciet naar de wettelijke mogelijkheid voor het bijzonder onderwijs om bijvoorbeeld homoseksuele personeelsleden te weigeren als die uiting geven aan hun geaardheid.

De geboren Staphorstenaar die lid is van de SGP lijkt met zijn woorden in Gouda te vergeten dat niet alleen de PvdA en andere niet-religieus geïnspireerde partijen, maar ook het CDA grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs niet willen schrappen. In de pleidooien voor algemene acceptatieplicht wordt gesproken over de modernisering van het artikel uit 1917.

Onderdeel van de bepleite modernisering is algemene acceptatieplicht, met behoud van het eigen karakter van de bijzondere scholen en de voorwaarde dat ouders die voor deze scholen kiezen, de grondslag respecteren. In de pleidooien wordt over het algemeen een uitzondering gemaakt voor reformatorische en andere orthodoxe scholen. Voor deze scholen zou geen algemene acceptatieplicht hoeven gelden.