Normal_images

Als leerling of student in Nederland heb je recht op funderend onderwijs. Dit uit zich op verschillende manieren, zowel binnen het primair- als voortgezet onderwijs, en ook binnen het niveau zijn er verschillende rechten. Dan heb je nog het mbo, hbo en wo. Studenten op het hoger beroepsonderwijs of de universiteit hebben baat bij een andere regelgeving dan leerlingen op de basisschool. Gelukkig is er een breed rechtsgebied met verschillende wetten, rechten en plichten. Dit heet het onderwijsrecht. In dit artikel bespreken we het onderwijsrecht.

 

Wat is het onderwijsrecht?

De term onderwijsrecht wordt gebruikt om alle juridische kwesties gerelateerd aan het onderwijs te duiden. Het onderwijsrecht bestrijkt niet alleen het privaatrecht, maar ook het publiekrecht. De volgende niveaus vallen onder het onderwijsrecht: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger beroepsonderwijs en tot slot wettenschappelijk onderwijs. Binnen het onderwijsrecht zijn er dan ook meerdere partijen die een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de leerlingen, ouders, het schoolbestuur, docenten, toezichthouders en inspecties.

Belangrijke thema’s
Binnen het onderwijsrecht zijn er een aantal belangrijke thema’s. Bij het opstellen of vernieuwen van wetten wordt er onder andere veel gekeken naar de volgende onderwerpen:

- De oprichting en stichting van onderwijsinstellingen
- De Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
- Toelating, verwijdering of een eventuele schorsing van de student/leerling
- Alle toetsen, overhoringen en examens
- De bekostiging van de aan het onderwijs gerelateerde zaken
- De leerplicht van leerlingen en eventuele vrijstelling daarvan
- Het onderwijsbestuur
- De wetgeving met betrekking tot gelijke behandeling. Dit is in het belang voor scholen met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke achtergrond.

De ervaring leert ons dat het onderwijsrecht vaak een vrij complex en dynamisch rechtsgebied is. Er zijn veel verschillende thema’s, de wetgeving is erg uiteenlopend en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten van eens student? Hoe wordt de rechtspositie van een docent bepaald? Slechts een tweetal voorbeelden van vragen die worden behandeld binnen het onderwijsrecht.

De juiste voorbereiding

Kom jij tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden veel in aanraking met het onderwijsrecht of wil je graag meer weten over dit rechtsgebied? Dan ben je bij OSR juridische opleidingen aan het juiste adres. De cursussen van OSR zoomen in op de basis van het onderwijsrecht. Daarnaast bieden zij ook verdiepingscursussen aan met betrekking tot passend onderwijs, het aanmelden, toelaten en plaatsen van leerlingen en de publiek-private samenwerking.

Ontdek het aanbod

Ook binnen het onderwijsrecht volgen de wetswijzigingen en nieuwe wetten zich in snel tempo op. Daarom blijft het belangrijk om je kennis regelmatig op te frissen. Wil jij er graag zeker van zijn dat een juridische cursus perfect aansluit bij jouw ambities en kennisniveau? Het aanbod van OSR juridische opleidingen is heel divers. Alle cursussen en opleidingen worden gegeven door docenten uit de praktijk. Zij weten exact wat er speelt binnen het rechtsgebied en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.