Vacatures voortgezet onderwijs

Het onderwijs schreeuwt om extra mensen voor de klas. Men wil de werkdruk verlagen, maar tegelijk stroomt binnen nu en 10 jaar een grote groep ervaren onderwijzers uit het arbeidsproces. Inmiddels beginnen de eerste gaten in het personeelsbestand pijnlijk zichtbaar te worden. Het invullen van vacatures verloopt steeds stroever. En hoewel binnen het voortgezet onderwijs, ten opzichte van de volledige sector, niet de grootste problemen spelen, is het wel degelijk belangrijk om toekomstbestendige plannen te maken. Hoe kunnen scholen in het voortgezet onderwijs het personeelsbestand duurzaam verzorgen? 

Vacatures invullen? Kijk verder!

De juiste persoon voor de vacature vinden: het blijft voor iedere werkgever in elke branche een uitdaging. Ga je voor die zij-instromer met expertise en ervaring uit het werkveld, of kies je voor nieuw bloed vanuit de opleidingen? In beide voorbeelden loop je als werkgever of school een zeker risico. De zij-instromer beschikt dan wel over de nodige ervaring in een specifiek vakgebied, maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook goede onderwijzers zijn. Daarentegen beschikken pas afgestudeerde onderwijzers over een gedegen opleiding, maar weinig praktijkervaring in het onderwijs. 

Hoe kan je dit als werkgever efficiënt invullen? Dat kan door verder te kijken. Van bovenaf wordt eveneens meegekeken naar de beste methoden om dit goed en zonder al te veel risico in te vullen. Werkgevers kunnen dan ook een beroep doen op diverse (financiële) regelingen, welke het makkelijker maken om onderwijzend personeel aan te nemen.

Het leerwerktraject werkt

Een voorbeeld van zo’n regeling is het leerwerktraject. Dit traject bevat zowel het werkende als het lerende deel. Men stroomt direct in op de werkvloer, en leert aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tegelijk krijgt men het theoretische gedeelte mee, door mee te lopen met collega’s en theoretische kennis op te doen. Voor zowel zij-instromers als beginnende onderwijzers is dit een uitkomst. En ook voor werkgevers, want zij kunnen met het aanbieden van een leerwerktraject een beroep doen op financiële compensatie.

Personeel met een arbeidsbeperking

Met verder kijken bedoelen we ook kijken naar plekken die normaliter niet top-of-mind zijn. Een goed voorbeeld zijn mensen met een arbeidsbeperking. Zij beschikken vaak wel over ervaring binnen het onderwijs, maar de arbeidsbeperking zorgt ervoor dat scholen niet altijd het risico durven te nemen. Onterecht en tegelijk onnodig. Scholen die vakmensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, en daarmee een zeker risico nemen, komen namelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie. Als werkgever ontvang je dan loonkostensubsidie naar loonwaarde, wanneer de kandidaat minder productief is. Ook kan je als werkgever een no-risk polis afsluiten. Je bent dan verzekerd tegen de (langdurige) uitval van personeel met een arbeidsbeperking, als gevolg van een ziekte.

Creatief denken in het vacatureproces 

Heb je al een tijdlang te maken met een gat in het personeelsbestand? Nieuw personeel vinden vraagt om een creatieve denkwijze. Zij-instromers, afgestuurde beginners of mensen met een arbeidsbeperking. Het zijn bekende doelgroepen voor werkgevers, en de risico’s worden dankzij de bestaande regeling grotendeels beperkt. Een duurzame oplossing om het personeelsverloop binnen het onderwijs te stimuleren en werkgevers meer kansen te bieden.