Normal_8743

AMSTERDAM - Olivier Nyirubugara onderzocht voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam het gebruik van internet in geschiedenisonderwijs. Onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van internet is niet alleen aantrekkelijker voor leerlingen, het stimuleert bovendien het historisch denken en het gebruik van een grotere variatie aan bronnen, zo blijkt uit Nyirubugara's resultaten.

Nyirubugara onderzocht de geschiedenislessen in twee schoolklassen gedurende meerdere maanden. Scholieren tonen meer interesse in het verhaal van de docent en de lesstof als er digitale technologie wordt gebruikt tijdens de les. Websites van musea scoren relatief slecht in de werkstukken van de onderzochte leerlingen, aldus Nyirubugara. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze websites moeilijk te vinden zijn via zoekmachines zoals Google.

Door het gebruik van digitale media gaan leerlingen creatiever om met geschiedenis, concludeert Nyirubugara. Zo downloaden leerlingen actuele politieke prenten en relateren deze aan historische gebeurtenissen. Opmerkelijk is ook het multi-tasken: terwijl de docent de stof uitlegt, luisteren leerlingen en zoeken ze tegelijkertijd naar aanvullende informatie op internet.

© Nationale Onderwijsgids