Vermaard (voormalig) ANC-activist, mensenrechtenjurist, schrijver en lid van het Zuid-Afrikaanse Constitutionele Hof, Albie Sachs, houdt op 10 december de eerste Koningsberger-lezing aan de Universiteit Utrecht. In zijn lezing zal Sachs spreken over de belangrijke rol van mensenrechten in een verdeelde samenleving.

Albie Sachs (1935) heeft zijn leven lang gestreden voor mensenrechten en democratische waarden. Zo was de blanke Sachs als advocaat actief in de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Zijn activiteiten moest hij bekopen met eenzame opsluiting, martelingen, 25 jaar ballingschap en een moordaanslag.

Tijdens zijn ballingschap nam hij deel aan de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot de ontmanteling van het apartheidsregime. Na de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 keerde Sachs terug naar Zuid-Afrika.

De afgelopen 15 jaar was Sachs rechter aan het Constitutionele Hof. Daarnaast werkte hij als lid van het Constitutional Committee mee aan de totstandkoming van de nieuwe Zuid-Afrikaanse grondwet en in het bijzonder aan het hoofdstuk over mensenrechten en een onafhankelijke rechterlijke macht.

Koningsberger-lezing
In zijn lezing zal Sachs ingaan op de rol van mensenrechten in een verdeelde samenleving, gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Mensenrechten, die ook de rechten van minderheden waarborgen

De jaarlijkse Koningsberger-lezing is door de Universiteit Utrecht in het leven geroepen om het belang van mensenrechten, de rechtstaat en de beginselen van democratie te benadrukken.

Zij draagt de naam van de Utrechtse hoogleraar Victor Koningsberger, de Utrechtse hoogleraar die tijdens de Tweede Wereldoorlog als eerste publiekelijk opkwam voor de rechten van zijn Joodse collega's. De hoogleraar Plantkunde was van 1952 tot 1953 rector magnificus van de Universiteit Utrecht.