Promotie: de 'privacyparadox' in het onderwijs

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toestemming een van de centrale instrumenten om privacy en persoonsgegevens te beschermen. In de praktijk hebben we, ondanks het feit dat we onze privacy belangrijk vinden, de neiging om informatie die bij verzoeken om persoonsgegevens wordt verstrekt, te negeren. Deze tegenstelling tussen de houding ten opzichte van privacy en feitelijk gedrag wordt de ‘privacyparadox’ genoemd. Ekaterina Muravyeva, promovendus Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit, onderzocht dit fenomeen. Zij verdedigt op vrijdag 30 oktober 2020 haar proefschrift ‘Personal data and informed consent in an educational context'. Dit meldt de Open Universiteit.

Muravyeva richtte zich in haar onderzoek specifiek op de privacyparadox binnen de onderwijscontext. Ze keek naar de houding van studenten ten opzichte van het delen van persoonsgegevens. Bovendien onderzocht ze de informatieopname onder studenten en welke factoren - denk bijvoorbeeld aan vertrouwen - een rol spelen bij de beslissing om persoonlijke informatie wel of niet te geven. Muravyeva’s promotieonderzoek werd medegefinancierd door het HORIZON 2020 programma van de Europese Unie.

Blauwdruk voor toestemmingsformulier

Zij presenteert in haar proefschrift een blauwdruk voor een toestemmingsformulier. De blauwdruk helpt om een toestemmingsformulier te genereren dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Ze onderstreept bovendien het belang van een gebruiksvriendelijk toestemmingsformulier. Hiervoor moet het aan een aantal eisen voldoen. De tekst op het formulier moet beginnen met de belangrijkste informatie en elk onderwerp heeft een eigen paragraaf. Hiermee wordt het lezen gestimuleerd en de informatieopname ondersteund. Mogelijke risico’s en gevolgen (ook van het onthouden van toestemming) moeten duidelijk gecommuniceerd worden. En aanvullende informatie moet gemakkelijk op te vragen zijn.  Tot slot is van belang dat de besluitvorming eenvoudiger moet worden gemaakt. Opties als selectief toestemming verlenen of je keuze in de loop van de tijd wijzigen dragen hiertoe bij.

Door: Nationale Onderwijsgids