Normal_werkloos__platzak

Jongeren in Nederland wonen langer thuis. In 2017 woonde 18 procent van de Nederlandse 25- tot 30-jarigen thuis. In 2010 was dit nog 14 procent. FNV Jong stelt dat dit komt doordat jongeren door het leenstelsel nog hogere studiekosten hebben en dat uitwonen een privilege is geworden. Dit melden CBS en FNV Jong.

De groep late twintigers die bij de ouders woont, groeit de laatste jaren. In Nederland verschoof dit percentage van 14 in 2010 naar 18 in 2017. Van de Nederlandse jongemannen woont 24 procent thuis.
 
De studentenbonden LSVB en ISO constateerden al eerder dat sinds de invoering van het leenstelsel steeds meer studenten thuis blijven wonen. Ook FNV Jong ziet dat jongeren door het leenstelsel nog hogere studiekosten hebben en dat uitwonen een privilege is geworden.
 
Op 24 november voeren jongerenorganisaties actie tegen het leenstelsel. In Den Haag demonstreert FNV Jong met vele studenten om te pleiten voor een eind aan de schuldengeneratie en voor een toekomst waarin meer jongeren zich een hypotheek kunnen veroorloven.
 
FNV Jong stelt dat ook de zwakke positie van jongeren op de arbeidsmarkt, en dus op de woningmarkt, leidt tot langer thuis wonen. Veel jongeren werken in flexbanen met weinig zekerheid en een laag salaris. Ze bouwen weinig rechten op en hun loonontwikkeling blijft achter. FNV voert intensief actie tegen flexwerk en onzekere banen van jongeren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids