Normal_levensloop

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Nele Jacobs benoemd tot hoogleraar Levenslooppsychologie. Zij is daarmee de eerste hoogleraar op dit vakgebied. Levenslooppsychologie richt zich op de functionele ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen. De benoeming is ingegaan per 1 april 2016, meldt de Open Universiteit. 

De levenslooppsychologie ontwikkelde zich als reactie op het inzicht dat de menselijke ontwikkeling niet ophoudt bij het bereiken van de volwassenheid en dat naast biologische factoren ook andere factoren de ontwikkeling beïnvloeden. Naarmate we ouder worden, wordt bovendien duidelijker dat onze ontwikkeling niet onder te brengen is in een uniform rechtlijnig patroon, maar dat het individu zijn eigen unieke levenspad volgt. De levenslooppsychologie benadrukt daarbij het vermogen van de mens om zich zijn leven lang aan te passen aan een dynamische context en zijn veerkracht, dat wil zeggen het vermogen tot voortdurende verandering in termen van groei en verlies.

Mede door de gestegen levensverwachting, heeft de maatschappij in toenemende behoefte aan psychologen die anderen kunnen begeleiden in elke levensfase. Ook, maar zeker niet uitsluitend, tijdens de ouderdom. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk van de levenslooppsycholoog daarbij op het bevorderen van welzijn en zelfrealisatie.

Vanuit de leerstoel Levenslooppsychologie zal professor Nele Jacobs onderzoek doen naar de strategieën die individuen impliciet en expliciet kiezen om hun gedrag aan te passen in de voortdurend wisselende context van het dagelijks leven en dat gedurende hun hele levensloop. Daarnaast zal zij die kennis overdragen onder andere door het uitbouwen van de mastervariant Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.

© Nationale Onderwijsgids