Hoe kunnen we de wachtlijsten in het speciaal onderwijs verkorten?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het afgelopen schooljaar onderzoek gedaan naar de toenemende wachtlijsten voor scholen in het speciaal onderwijs. 375 scholen voor het speciaal onderwijs deden mee aan het onderzoek. Van de scholen deden die meededen aan het onderzoek hebben 84 (22 procent) van hen wel een wachtlijst en 289 (77 procent) geen wachtlijst. Bij de 84 scholen met een wachtlijst gaat het om ongeveer 700 leerlingen. Dat meldt Ouders en Onderwijs.

Leerlingen die op de wachtlijst staan moeten vaak langer dan een half jaar wachten. Na de zomervakantie kunnen zij pas beginnen op hun nieuwe school. Daardoor blijven de meeste leerlingen op de school waar ze al zaten. Een andere, kleinere groep, leerlingen zit vanwege de lange wachttijden thuis.

Wachtlijst voor speciaal onderwijs 

De berekening van het OCW laat zien dat er 1630 leerlingen op een wachtlijst voor het speciaal onderwijs staan. Sommige leerlingen hebben al een toegekende toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een indicatie.

Scholen kregen de vraag waarom ze een wachtlijst hebben. Eén van de oorzaken is het lerarentekort op school. Er zijn te weinig leraren beschikbaar om elke leerling bij een leraar of in een klas te plaatsen. Daarom komen deze leerlingen op een wachtlijst terecht.

Behoefte is groot 

Ook is er steeds meer behoefte aan speciaal onderwijs. Vandaar dat er ook meer aanmeldingen zijn bij scholen voor speciaal onderwijs.

Late doorverwijzing 

Scholen geven ook aan dat kinderen vaak te laat worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Scholen voor regulier onderwijs proberen de leerling zo lang mogelijk zelf te helpen. Scholen voor speciaal onderwijs hebben, als de ondersteuningsbehoefte van het kind alleen maar groter geworden is, te weinig tijd om een fijn plek te regelen.

Wachtlijsten verkorten 

Scholen stellen zelf verschillende oplossingen voor om de wachtlijsten te verkorten. Er moet meer aandacht komen voor de beschikbare ruimte in de klas. Het maximumaantal leerlingen van een school verhogen of het opleiden van geschikt personeel zijn de vaakst genoemde oplossingen.

Doorverwijsproces 

Scholen willen het doorverwijsproces naar het speciaal onderwijs verbeteren. De school kan zich beter voorbereiden op het aankomende schooljaar als de kinderen op tijd aangemeld zijn.

Scholen in het regulier onderwijs kunnen ook meehelpen. Er gaan misschien minder kinderen richting het speciaal onderwijs als medewerkers getraind worden op bepaalde gebieden van ondersteuning. Als er in het regulier onderwijs een leerling geholpen kan worden, scheelt dit weer een doorverwijzing naar het speciaal onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk