Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

De Algemene Onderwijsbond en CNV Onderwijs zijn niet blij met het voorstel van minister Slob om mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten in geval van nood. Zolang het om vakken gaat die niet tot het kerncurriculum behoren, zoals rekenen en taal, zal de Onderwijsinspectie niet ingrijpen, aldus de minister. De onderwijsbonden vrezen dat deze maatregel er juist voor gaat zorgen dat de werkdruk in het onderwijs hoger wordt. Dit melden Nu.nl en AOb.

In de praktijk gebeurt het al dat bijvoorbeeld onderwijsassistenten alleen voor een groep staan. Dat het ministerie nu scholen als het ware een vrijbrief geeft om onbevoegden les te laten geven, gaat echter een stap te ver, vindt de AOb. Het laat volgens voorzitter Liesbeth Verheggen zien dat de kwaliteit van onderwijs voor minister Slob niet zo belangrijk is. “Op deze manier is het geen onderwijs, maar opvang”, aldus Verheggen. De AOb-voorzitter verwacht dat de maatregel de werkdruk voor de andere leraren op school bovendien alleen maar zal verhogen, “waardoor je er niets mee opschiet”.

In de handreiking over het lerarentekort dat het ministerie gisteren presenteerde staat wel de voorwaarde dat het alleen in het geval van overmacht mag. Welke situaties onder overmacht vallen wordt echter niet gespecificeerd. De timing van de handreiking is ook iets waarover de AOb zich verbaast. De bond is nog in gesprek met ministerie om te kijken hoe de problemen door samenwerking van scholen opgelost kunnen worden. De bond is bang dat scholen door deze maatregel niet langer willen samenwerken.

Ook CNV Onderwijs is niet blij met de maatregel omdat het de onderwijskwaliteit niet ten goede zal komen. “Op deze manier krijgen kinderen ieder uur een andere leraar voor de klas. Dat bevordert de rust niet”. Wel is de bond dat met de handreiking voor schoolbesturen nu duidelijk is wat wel en niet mag.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids