Normal_boerderij_geit_zorgboerderij

Jongeren met een verstandelijke beperking die vastlopen in het regulier en speciaal onderwijs, dreigen steeds meer tussen wal en schip te vallen. Zo moet zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum (Friesland) stoppen met een zorg-leertraject voor zeven vmbo-leerlingen met autisme of een andere beperking. Pgb-geld mag namelijk niet worden ingezet voor onderwijs. Dit meldt Franeker Courant.

In samenwerking met een regionale school voor vmbo biedt Lyts Tolsum zorg-leertrajecten aan jongeren met een verstandelijke beperking die in geen enkele vorm van regulier of speciaal onderwijs terecht kunnen. Zeven jongeren zijn door het traject zover dat ze volgend jaar eindexamen zouden kunnen doen voor het vmbo. De drie gemeenten waarin de jongeren wonen hebben nu besloten om de stekker uit het privé-vmbo te trekken, in overleg met de samenwerkingsverbanden en de Onderwijsinspectie. Want regelgeving rond zorg en onderwijs bepaalt dat een persoonsgebonden budget niet gebruikt mag worden voor onderwijs.    
 
Eigenaar van Lyts Tolsum Ernst Rusticus vindt de gang van zaken onbegrijpelijk: “Jongeren met een geestelijke beperking die vastlopen in de reguliere systemen mogen vanuit de Jeugdwet dus wel zorg ontvangen in de vorm van dagbesteding, maar ze mogen – binnen hetzelfde budget – geen onderwijs volgen, terwijl ze intelligent genoeg zijn om een diploma te halen.”
 
Inmiddels is voor zes vmbo-leerlingen met een autistische stoornis een akkoord gesloten voor nog één jaar les op zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum. Voor één leerling krijgt Lyts Tolsum geen geld meer. Hij moet nu opnieuw naar het reguliere onderwijs, terwijl het al twee keer eerder niet goed is gegaan vanwege een sociale fobie. 
 
Rusticus is toch niet blij met de regeling. Hij pleit voor het formuleren van landelijk beleid, “zodat jongeren niet langer de dupe zijn van gemeentelijke willekeur, en ze uitvoering kunnen geven aan hun recht op onderwijs en zelfontplooiing”.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids