Scholen voor Persoonlijk Onderwijs krijgen nieuw bestuur

De bestuurder van acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft gisteren zijn bestuurstaken overgedragen aan een door het ministerie voorgedragen interim-bestuur. De bestuurder komt daarmee tegemoet aan de eerdere eis van minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) om te vertrekken wegens (financieel) wanbeheer. Een rapport van de onderwijsinspectie bracht dat mismanagement in kaart. In dit kader werd eerder door de inspectie ook aangifte gedaan. Dankzij de overdracht, die gisteren heeft plaatsgevonden, kan het interim-bestuur aan de slag met het benodigde herstel. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister Wiersma: "Voor mij staat het belang van de leerlingen op de SvPO-scholen voorop. Zij verdienen, net als iedere andere leerling in Nederland, een goed bestuurde school, waar goed onderwijs wordt geboden. De leiding van de SvPO-scholen komt nu in handen van vijf door het ministerie voorgedragen bestuurders, die beschikken over ruime ervaring op verschillende onderwijsterreinen. Het is goed dat de SvPO-bestuurder tot de conclusie is gekomen dat hij in het belang van de leerlingen beter kan vertrekken. Het interim-bestuur gaat samen met het personeel hard aan de slag om de gang van zaken binnen de SvPO-scholen op orde te krijgen zodat leerlingen weer gewoon goed onderwijs krijgen."

Zwakke kwaliteit 

Naast de bevindingen op financieel vlak, constateerde de inspectie eerder dat de kwaliteit van het onderwijs op een aantal SvPO-scholen niet op orde was. Drie van de acht scholen kregen het oordeel  ‘zeer zwak’, de school in Utrecht zelfs twee keer op rij. Naar aanleiding hiervan heeft de inspectie verbeterafspraken gemaakt met het vorige bestuur. Het herstelonderzoek van de inspectie loopt nog.

Leerlingen boven alles 

Het interim-bestuur krijgt een pittige klus, het verbeteren van zowel de financiën als de kwaliteit van het onderwijs. Net als de minister stelt het interim-bestuur het belang van de leerlingen op de acht SvPO-scholen boven alles. Wiersma: "Ik gun deze leerlingen en hun ouders een nieuwe start. Ik heb het vertrouwen dat het aantreden van het interim-bestuur hier een belangrijke stap in is. We volgen de ontwikkelingen in de kwaliteit op de voet zodat het onderwijs snel verbetert."

Door: Nationale Onderwijsgids