Ruim 1 miljoen euro voor nieuwe impuls wetenschapscommunicatie

Wat zijn de ethische dilemma’s bij embryo-onderzoek? En hoe ga je hierover een gesprek aan met vmbo-jongeren? Hoe ziet het coronavirus eruit op nanoschaal? En hoe onderscheid je feiten van fabels? Dit zijn een aantal van de vragen die aan bod komen bij de 16 toegekende projecten binnen het programma ‘Wetenschapscommunicatie’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Verschillende projecten zetten zich in om het brede publiek in aanraking te brengen met wetenschap en hiermee impact te bereiken. Dit meldt NWO.

Met de financiering van ruim 1 miljoen voor een divers palet van 16 projecten geeft de NWA een impuls aan het vakgebied wetenschapscommunicatie. De projecten gaan nieuwe communicatievormen inzetten, maar ook bestaande middelen op een andere manier gebruiken. De projecten zullen nadrukkelijk proberen om een publiek te bereiken dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt, waardoor het onvoldoende beeld heeft van wat wetenschap precies is en betekent voor de maatschappij.
 
Daarnaast wil de NWA de impact van wetenschapscommunicatie meten. De NWA laat daarom de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht een toolbox ontwikkelen om dit in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal van de toegekende projecten uit deze call zal de toolbox gestalte krijgen. Na verloop van tijd wordt naar verwachting duidelijk hoe nieuwe inzichten zijn te verwerven over het genereren van impact bij een breder publiek dan de toch al in wetenschap geïnteresseerde doelgroepen.
 

Verloop ronde 2020

De projecten gaan van start binnen drie bandbreedtes: < 25.000 euro, van 25.000 tot 50.000 euro en van 50.000 tot 200.000 euro. Van de in totaal 117 aanvragen heeft NWO er 16 toegekend. Op basis van de evaluatie van de procedure in de eerste ronde zal NWO de call for proposals voor de ronde van 2021 aanscherpen en aanpassen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids