Normal_geld__biljet__bankbiljet

Migranten en vluchtelingen zouden zich moeten kunnen vestigen in gebieden waar ze het best tot hun recht komen. Daarmee is een succesvol integratiebeleid meer gediend dan met de huidige ‘top-down’ verdeling over Europa, zeggen ontwikkelingsgeografen van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers ontvingen een Horizon 2020-subsidie van €3 miljoen, waarmee ze gaan bekijken hoe de vestiging van migranten van buiten de EU kan bijdragen aan de leefbaarheid van krimpregio’s. Het consortium van de onderzoekers richt zich op lokale initiatieven, die de integratie van migranten stimuleren en daarmee een impuls leveren aan plattelandsgebieden die nu kampen met leegloop en economische achteruitgang. Dit meldt de Universiteit Utrecht.

Het internationale consortium Welcoming Spaces onderzoekt nieuwe wegen voor het samengaan van twee beleidsmatige uitdagingen: hoe kun je Europese krimpregio’s er weer bovenop helpen en waarmee bevorder je een succesvolle integratie van migranten van buiten de EU. Hiervoor hebben de onderzoekers 50 voorbeelden van zulke ‘Welcoming Spaces’ geselecteerd in heel Europa. Een ‘Welcoming Space’ is een lokaal initiatief om migranten aan te trekken en de regio te revitaliseren.
 
Diverse dorpen en kleinere steden in Europa zijn Welcoming Spaces geïnitieerd, die banen moeten opleveren, het welzijn verbeteren en leegstaande huizen gebruiken om vluchtelingen in onder te brengen. 
 
Het doel van Welcoming Spaces is het creëren van een platform dat dergelijke voorbeelden zichtbaar maakt en dat beleidsmakers en onderzoekers in staat stelt te leren van geslaagde én mislukte initiatieven, tegen diverse geografische, politieke en maatschappelijke achtergronden. De geselecteerde voorbeelden worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken, variërend van representaties van de publieke opinie en de media, de geografische and institutionele context en de handelingsperspectieven van lokale inwoners en migranten.
 
Welcoming Spaces wordt gecoördineerd door prof. dr. Annelies Zoomers (onderzoeksleider), dr. Maggi Leung, dr. Karin Geuijen, dr. ir. Marlies Meijer en dr. Bianca Szytniewski. Andere projectleden van de Universiteit Utrecht zijn prof. dr.  Barbara Oomen, prof. dr. Tine de Moor, dr. Ilse van Liempt en dr. Sergio España. De Universiteit Utrecht leidt dit onderzoeksproject en werkt daarbij samen met academische en niet-academische partners.
 
Door: Nationale Onderwijsgids