Dodehoekles van VVN voor kinderen met een visuele beperking

Voor het eerst in de geschiedenis van het 90-jarig bestaan van Veilig Verkeer Nederland organiseerde de verkeersclub afgelopen vrijdag samen met Den Hartogh Transport dodehoeklessen voor slechtziende en blinde kinderen bij Visio Onderwijs te Rotterdam. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland.

Ongevallen met groot vervoer zoals bussen, vrachtauto’s en bestelauto’s hebben vaak ernstige gevolgen voor de tegenpartij. Door de omvang van de vrachtauto heeft de chauffeur slecht zicht. Jaarlijks vallen er ongeveer tien doden door dodehoekongevallen (SWOV, 2016). Visio Onderwijs Rotterdam, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, sprak de wens uit om voor haar leerlingen een speciale les te ontwikkelen. Veilig Verkeer Nederland gaf gehoor aan deze wens en stelde in nauwe samenwerking met de school en VVN educatie-specialisten een les samen die slechtziende en blinde kinderen leert hoe je ondanks een visuele beperking, toch veilig kunt omgaan met de problematiek van de dodehoek bij grote voertuigen.  

Dodehoekles 

Visio Onderwijs Rotterdam nam met alle groepen 1 t/m 8, in het totaal zo'n 36 leerlingen, deel aan deze door Veilig Verkeer Nederland verzorgde dodehoekles. Doel van de les is dat de kinderen zich, met de tijdens de les opgedane ervaringen, veilig kunnen gedragen in de buurt van een groot voertuig. Zij leren om er rechts en ruim achter te blijven door minstens drie meter afstand te houden rondom. Na de les kunnen de leerlingen verschillende grote voertuigen benoemen en uitleggen waar ze rekening mee moeten houden wanneer zij een groot voertuig tegenkomen. De leerlingen zijn in staat om een groot voertuig te herkennen op basis van geluid en ervaren de dimensies van een groot voertuig met tast. Tenslotte zijn de leerlingen in staat om op gehoor te kunnen inschatten of ze op voldoende afstand zijn van een groot voertuig.

Onveilige plek 

Uit onderzoek van VVN blijkt dat bijna 50 procent van de volwassenen in de dode hoek gaat staan bij grote voertuigen. Het merendeel kiest daarbij ook nog eens de meest onveilige plek bij het grote voertuig, direct naast de cabine. Levensgevaarlijk. Want in bijna de helft van de dode hoek ongevallen is deze ook dodelijk. Niet voor niets dus dat het de DODE hoek wordt genoemd. Om de ouders te betrekken bij dit onderwerp heeft VVN een thuisopdracht opgesteld, zodat de kinderen hun ouders kunnen meenemen in hetgeen zij hebben geleerd.

Den Hartogh Transport 

Veilig Verkeer Nederland is de firma Den Hartogh Transport zeer erkentelijk voor haar medewerking aan deze les door het ter beschikking stellen van een vrachtauto en een chauffeur die zorgdraagt voor de praktijkles. Verder is VVN blij met bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Door: Nationale Onderwijsgids