Beroepsonderwijs bezorgd: online lesgeven vraagt andere rol van docent

Het gebrek aan stage- en beroepspraktijkvormingsplekken (BPV), de digitale vaardigheden van docenten en examinering bezorgen bestuurders, docenten en onderwijsondersteunend personeel uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs slapeloze nachten. Dit blijkt uit het onderzoek dat CINOP recent heeft uitgevoerd over de verwachtingen van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over het beroepsonderwijs ‘post- corona‘. Dit meldt CINOP.

Hoewel het merendeel van de respondenten verwacht dat online onderwijs nog tot begin 2021 leidend blijft, zegt maar 20 procent van hen dat online lesgeven hen goed tot uitstekend bevalt. De ruime meerderheid geeft de voorkeur aan fysiek lesgeven en interactie met studenten. Online lesgeven vraagt daarnaast andere competenties van docenten. Driekwart van de respondenten is het daarover eens.
 

Andere docentrollen en competenties

Huub Dekkers, bestuurder van CINOP, zegt: “We hebben vier toekomstscenario’s ontwikkeld die laten zien wat de effecten zijn van digitalisering van het beroepsonderwijs, gekoppeld aan de economische verwachtingen. Van onderwijs door ‘online reuzen’, groter is beter, kwaliteit boven alles tot massa-maatwerk. In elk van deze scenario’s zien we dat docenten andere rollen vervullen en andere competenties nodig hebben. Denk hierbij aan rollen als coach, organisator, vakspecialist, co-creator of community manager. Als je bijvoorbeeld vakinhou¬delijk georiënteerde docenten een expertrol laat vervullen en mensgerichte docenten de coachrol, krijgen studenten aandacht van professionals die in hun kracht staan. Dat is voor iedereen goed.”
 

Digitale didactische vaardigheden

Op dit moment is de onzekerheid over de middellange termijn groot: niemand weet hoe de wereld er over twee tot vijf jaar uit zal zien. Daarom is het belangrijk om nu al maatregelen te nemen die in elk van de scenario’s bruikbaar zijn. Een van die maatregelen is het bijscholen van docenten. Om goed online onderwijs te kunnen geven hebben docenten naast digitale vaardigheden ook andere didactische vaardigheden nodig. Huub Dekkers: “Het is belangrijk dat het beroepsonderwijs nu breed inzet op het ontwikkelen van digitale didactische vaardigheden. Niet alleen omdat we die digitale vaardigheden de komende maanden nog nodig hebben, maar juist omdat we zien dat online onderwijs ook op de lange termijn onderdeel blijft van het beroepsonderwijs. Digitale didactische vaardigheden blijven belangrijk, ongeacht of een docent de rol heeft van coach, vakspecialist of community manager.”
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids