Normal_klas__kinderen__po__sander_dekker__staatssecretaris__klaslokaal

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs kondigde gisteren tijdens een Kamerdebat acties aan om het tempo in passend onderwijs op te schroeven. Dit betekent onder andere dat scholen te maken kunnen krijgen met bekostigingssancties en dat doorzettingsmacht bij thuiszittende kinderen wettelijk geregeld gaat worden. Dit meldt de PO-Raad.

De onderwijsinspectie gaat per 1 januari strenger toezien op het nakomen van de zorgplicht. Als scholen hieronderuit proberen te komen, kunnen bekostigingssancties worden opgelegd. Daarnaast wil een meerderheid van de Kamer dat het minimum aan zorgplicht wettelijk wordt vastgelegd. Zowel Dekker als de PO-Raad zetten vraagtekens bij een landelijk vastgestelde basisondersteuning. Dekker is onder andere bang dat een vastgesteld minimum scholen niet inspireert om het maximale eruit te halen voor hun leerlingen. Dekker beloofde wel in gesprek te gaan met samenwerkingsverbanden die dit niet naleven. 
 
Dekker wil het ontheffen van de leerplicht bemoeilijken door doorzettingsmacht in de wet vast te leggen, zodat er in complexe situaties bij thuiszittende kinderen toch een knoop kan worden doorgehakt over het plaatsen van kinderen op een school. De staatssecretaris is niet voor nog meer experimentele samenwerkingsvormen binnen het onderwijs, omdat er volgens hem voldoende oplossingen voor maatwerk in de huidige wet verankerd zitten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids