Nationale Onderwijsgids

NOG Maand van de Geschiedenis: Communistisch verzet

Datum 31 oktober 2019
Tijd 19:30 uur - 00:00 uur
Titel Maand van de Geschiedenis: Communistisch verzet
Regio Friesland
Plaats Leeuwarden
Adres Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Type Thema bijeenkomst
Website https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/communistisch-verzet/
Samenvatting

In het kader van de ‘Maand van de Geschiedenis’ organiseren Tresoar en het Fries Verzetsmuseum een lezing over het communistisch verzet in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens deze bijeenkomst gaat historicus Ruud Weijdeveld in op de achtergronden en grote lijnen van het communistisch verzet in Nederland tijdens de bezetting. Hij licht de overgang van de communistische partij naar de illegaliteit in de drie noordelijke provincies toe en spreekt over de uitgave van ‘Het Noorderlicht’. ‘Het Noorderlicht’ was de eerste illegale communistische krant in Noord-Nederland. Tenslotte besteedt hij aandacht aan de arrestatiegolven die in Groningen, Friesland en Drenthe in het voorjaar van 1941 in communistische kring plaatsvonden, in de nasleep van de Februaristaking in Amsterdam tegen de Jodenvervolging. Weijdeveld schreef ‘Het Communistische Verzet In Groningen 1940-1945’ in twee delen (2014).

Harm de Vos werd geboren in 1934 als kind van ouders die actief waren in het communistische verzet. Zelf droeg hij ook zonder het te weten bij aan het verzetswerk door samen met zijn broer illegale kranten en pamfletten te verspreiden. Hij vertelt hoe hij de oorlog in Drachten beleefd heeft. Hoe is het om als kind mee te maken dat je vader wordt gearresteerd? Hoe werd er thuis omgegaan met de voortdurende spanning die het verzetswerk met zich meebracht? Harm vertelt hoe het was om kind in het verzet te zijn geweest. De Vos is auteur van ‘Pake Harm: arbeider, strider, lytse boer en politikus’ (2002).

Chris Beuker schenkt in zijn bijdrage aandacht aan twee specifieke aspecten van het Friese communistische verzet. In de eerste plaats gaat hij in op de rol en betekenis van de Duitse communist Fritz Taraschewski in het Friese verzet. De unieke positie van Taraschewski maakt duidelijk dat het communistische verzet gericht was op de Duitse bezetter en niet op de Duitsers in het algemeen. Ook schetst hij wat de Leeuwarder communisten een aantal maanden voor de bevrijding overkomt: de niets en niemand ontziende terreur en gruwelijkheden begaan door de gecombineerde Duits-Vlaamse commando-eenheid Sipo-SD. Afkomstig uit het Belgische Gent en onder leiding van de SS’er W.A. Albrecht. Beuker schreef ‘Communistisch verzet in Friesland 1925-1945’ (2017).

 

 

NOG Interview

Malu Sanders, Filmleraar van het Jaar: ‘Leren nadenken over beelden is belangrijker dan ooit’

Normal_film


Filmdocent Malu Sanders van het 4e Gymnasium in Amsterdam is uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar. Eén schooljaar lang zal zij het boegbeeld zijn voor filmeducatie in he...

NOG Column

Kracht van gedachten voor ouders en kinderen

Normal_marja_foto

Ach, ik heb wel eens gedacht: als ik als kind had geweten dat mijn gedachten kracht hadden dan was me een hoop ellende bespaard gebleven. Op school werd het me niet geleerd. Mijn moeder was een positief denkster en die was zo krachtig dat ik me er klein bij voelde. Ze had niet de skills om me te leren hoe ik gedachten kon gebruiken.

NOG Nieuwsoverzicht