SBB wil meer maatwerk en ondersteuning voor studenten op mbo-niveau 2

Om studenten op mbo-niveau 2 beter voor te bereiden op zelfredzaamheid, uitstroom naar werk of doorstroom naar een hoger mbo-niveau is maatwerk nodig en extra ondersteuning voor de vakmensen van de toekomst. Dit adviseert SBB aan onderwijsminister Van Engelshoven. Dit meldt SBB.

Steeds meer studenten in met name mbo 2 bevinden zich in een kwetsbare positie. Deze studenten hebben moeite met het maken van een beroepskeuze, of vragen meer dan gemiddelde begeleiding. Daarnaast zijn zij vaak degenen die bij een recessie, bijvoorbeeld ten gevolge van de coronacrisis, als eerste hun baan kwijtraken.
 
Begin dit jaar vroeg minister Van Engelshoven aan SBB wat er mogelijk is op niveau 2 van het mbo, om studenten beter voor te bereiden op zelfredzaamheid, uitstroom naar werk of doorstroom naar een hoger mbo-niveau. Zo dacht de minister aan aanpassingen binnen de kwalificatiestructuur, ‘bijspijkerkeuzedelen’ en andere maatregelen.
 
De SBB denkt dat er een enorme winst valt te behalen in het goed organiseren van maatwerk. Niet voor alle studenten op niveau 2, maar juist voor degenen die dit nodig hebben. Denk aan tijd voor oriëntatie, middelen voor extra begeleiding en aandacht voor taal. Dat leidt tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en een gevoel van waardering.
 
De SBB vraagt dan ook aan de minister middelen vrij te maken voor scholen en werkgevers, en voor de bekostiging van het onderwijs in gesprek te gaan met de MBO Raad. “Alles wat we nu investeren in preventie en extra ondersteuning, verdient onze samenleving in de toekomst dubbel terug. Zeker omdat de arbeidsmarkt deze vakmensen straks weer nodig heeft.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids