Normal_jet_bussemaker__ii__minister_ocw_rijksoverheid

Mbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van opleidingen, vindt minister Bussemaker. Daarom dient ze vandaag een wetsvoorstel in dat samenwerking faciliteert en kleine en unieke opleidingen beschermt. Op deze manier kunnen waardevolle (kleine) opleidingen en daarnaast vakmensen behouden worden. Dit meldt Rijksoverheid.

De komende jaren krijgt het mbo te maken met dalende leerlingenaantallen. Om een breed aanbod van opleidingen te behouden, moet samenwerking tussen mbo-scholen makkelijker worden gemaakt. Om dit te doen neemt de minister het samenwerkingscollege op in de wet. Binnen het samenwerkingscollege kunnen twee of meer instellingen samen een opleiding aanbieden. De verwachting is dat dit voor met name duurdere, technische opleidingen een uitkomst kan bieden. Bussemaker ziet in samenwerking niet alleen een antwoord op krimp, het bundelen van kennis kan ook de innovatiekracht van het mbo versterken. Door kennis en ervaringen te bundelen kunnen mbo-scholen de kwaliteit van het onderwijs verder versterken, innovatie aanjagen en hun rol als kennispartner in de regio invullen. 
 
Kleinschalige, unieke vakspecialistische opleiding zoals de opleiding voor pianotechnicus of research instrumentmaker moeten ook in de toekomst blijven bestaan. Daarom maakt de minister het voor opleidingen die dreigen te verdwijnen mogelijk om een alleenrecht toe te kennen. Met dit alleenrecht krijgt een onderwijsinstelling de zekerheid dat het voor een periode van vijf jaar de enige instelling blijft die de opleiding mag verzorgen. Als het nodig is, kan de minister er ook voor kiezen om deze opleidingen extra bekostiging te geven. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids