Normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet

Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp waarover niet graag gesproken wordt binnen de kinderopvang. Ook het melden van kindermishandeling is niet eenvoudig. Om ervoor te zorgen dat er toch aan de bel wordt getrokken bij een vermoeden van mishandeling is de Verwijsindex Risicojeugd (VIR) in het leven geroepen. Het hulpmiddel blijkt erg nuttig te zijn voor de vroegsignalering van kindermishandeling. Dat meldt Vakblad Vroeg.

De Verwijsindex is een digitaal systeem dat een platform voor kennisontwikkeling biedt. Dankzij de VIR kan het beleid en de aanpak van (vroeg)signalering worden versterkt. Hierbij wordt ook het opsporen van kindermishandeling en huiselijk geweld gerekend. Daarnaast faciliteert en motiveert de VIR een passende houding (erkenning voor het probleem) en gedrag (handelingsgerichtheid). Samen met Meldcode is het hulpmiddel onderdeel van één instrumentarium, dat erop gericht is om professioneel te handelen bij zorgsignalen. Deze signalen variëren van licht tot ernstig, zo laat beleidsregisseur bij de gemeente Amersfoort Jesse Thevenet weten.

Mensen die vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling kunnen deze vermoedens aankaarten in de VIR. Vervolgens kan worden bekeken of andere professionals al eerder soortgelijke signalen hebben gemeld. Als dit inderdaad het geval is, treedt het regiemodel in werking, waarin wordt bepaald wie de regie krijgt. Van belang hierbij is dat er wordt samengewerkt, zodat doorverwijzen beperkt kan blijven. De Verwijsindex zorgt ervoor dat organisaties en professionals transparant en gericht te werk gaan in het geval van een signaal. Doordat er vanaf het begin al duidelijkheid is, kan over de situatie van een kind sneller een volledig beeld worden gevormd.

Een ander voordeel van de Verwijsindex is dat het hulpmiddel signaleerders en hulpverleners uit elkaar houdt. Thevenet zegt dat de VIR bedoeld is om medewerkers in de kinderopvang te ontzorgen vanwege hun signaleringsfunctie. De beleidsregisseur onderstreept verder dat mensen wel melding moeten maken van een verdachte situatie. Het kind centraal stellen en het bespreekbaar maken van de zaak staat volgens Thevenet voorop. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids