Normal_kinderopvang_peuter_begeleider_leidster

Medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten aan de bel trekken als ze zien dat er dingen misgaan in de opvang. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma van oudervereniging BOinK in reactie op het nieuws over kinderopvang 24/7 Kids in Amsterdam. Deze kinderopvang werd in oktober door de gemeente gesloten nadat bij inspectie bleek dat de opvang diverse regels overtrad. Dit meldt BOinK.

Volgens Jellesma zijn pedagogisch medewerkers (pm'ers) “ontzettend belangrijk” om misstanden in de kinderopvang tegen te gaan. Zij zien immer alles. Toch houden ze vaak om verschillende redenen hun mond, aldus de voorzitter. Vaak speelt angst een rol. De pm'ers hebben zelf meegewerkt aan het overtreden van de regels en zijn bang dat ze hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zullen kwijtraken als de misstanden bekend worden. Ook vrezen ze nooit meer ergens anders aan de slag te kunnen als ze te boek staan als klokkenluider. “Ik mag hopen dat met name deze laatste angst ongegrond is”, reageert Jellesma.

Jellesma doet zijn oproep naar aanleiding van de misstanden die onlangs ontdekt werden bij kinderopvang 24/7 in Amsterdam. Daar werden veel meer kinderen opgevangen dan toegestaan. Om dit te verhullen werden kinderen op andere locaties ondergebracht, zonder dat de ouders hiervan wisten. Pm'ers en stagiares werkten hier al die tijd aan mee zonder aan de bel te trekken. Dat deze medewerkers de kwaliteit van de zorg voor de kinderen niet als hoogste prioriteit hadden, vind Jellesma erg zorgelijk.

Volgens Jellesma heerst er onder veel medewerkers een “verkeerde  collegialiteit” waardoor zij hun collega's niet durven aanspreken. Daarvoor is een cultuuromslag nodig, denkt Jellesma. De kwaliteit van zorg moet belangrijker zijn dan eventuele imagoschade. “Dus durf je collega's aan te spreken en meld misstanden bij de GGD”, betoogt Jellesma. De voorzitter vindt dat pm'ers hierbij ondersteuning moeten krijgen. Niet alleen op het moment dat zij een melding doen, ook in de opleiding en bijscholing moet aandacht besteedt worden aan dit onderwerp. Daarnaast moet het mogelijk worden om anoniem melding te doen, aldus Jellesma.

© Nationale Onderwijsgids