Impuls voor wetenschapscommunicatie dankzij nieuwe call NWA

NWO heeft een nieuwe call for proposals gepubliceerd op het gebied van wetenschapscommunicatie in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De call van één miljoen euro moet de wetenschapscommunicatie in Nederland een nieuwe impuls geven met een divers palet aan projecten. Dit meldt NWO.

Financiering uit de call for proposals NWA Wetenschapscommunicatie stelt professionals van kennisinstellingen, musea en andere publieke organisaties in staat om nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie te gebruiken, maar ook om bestaande middelen op een andere manier in te zetten. Idealiter ontstaan nieuwe inzichten over het genereren van impact bij een breder publiek dan de toch al in wetenschap geïnteresseerde doelgroepen. Het gaat nadrukkelijk om het bereiken van een publiek dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt, een publiek dat nog onvoldoende beeld heeft van wat wetenschap precies is en van haar betekenis voor de maatschappij.
 
Deze call for proposals NWA Wetenschapscommunicatie valt binnen het kader van programmalijn 4 van het NWA-programma. Financiering moet een stevige impuls betekenen voor wetenschapscommunicatie, zodat een grotere impact wordt bereikt bij het grote publiek. Bovendien is het doel om in Nederland nieuwe kennis op te bouwen over hoe een breed publiek betrokken kan worden bij de (resultaten van) wetenschap en hoe de maatschappelijke inbedding van wetenschap versterkt kan worden.
 

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers kunnen aanvragen indienen maar ook mensen met een andersoortige functie. De call staat open voor aanvragers verbonden aan organisaties uit een van de categorieën: universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, instituten en Rijkskennisinstellingen, organisaties zonder winstoogmerk met een publieke taak en die onafhankelijk zijn in de uitvoering van onderzoek, en aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea die lid zijn van de Museumvereniging. Zij kunnen subsidie aanvragen op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
 

Wat kan aangevraagd worden?

Aanvragen kunnen vallen binnen drie bandbreedtes: kleine projecten (maximaal 25.000 euro), middelgrote projecten (tussen de 25.000 en maximaal 50.000 euro) en grote projecten (tussen de 50.000 en maximaal 200.000 euro). Aanvragers kunnen personele kosten én materiële kosten opvoeren voor de uitvoering van het project. Elke verdeling tussen deze twee categorieën is toegestaan.

Consortium

Voor middelgrote en grote projecten is de vorming van een consortium verplicht. Zo’n consortium bestaat uit alleen aanvragers of uit een combinatie van aanvrager(s) en maatschappelijke samenwerkingspartner(s).
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids