Veelgestelde vragen over coronavirus voor het onderwijs

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Lees hier de veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs, die op de website van Rijksoverheid gepubliceerd zijn. Dit meldt Rijksoverheid.

Moeten scholen en universiteiten hun deuren sluiten?

De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.
 

Mijn gezin komt net terug van (wintersport)vakantie. Kunnen mijn kinderen naar school?

Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:
 • Mijn gezin is NIET in een gebied geweest waar het virus heerst

Kinderen die niet in deze gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor vragen over je gezondheid.
 • Mijn gezin is WEL in een gebied geweest waar het virus heerst 

Heb je verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en beperk contact met anderen. Neem telefonisch contact op met je huisarts als je:
 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
 • En de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Zie de website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.
   

Ik werk als leraar/docent. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen bij kinderen en mezelf?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
 • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.


Mag ik mijn kind thuishouden van school?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).
 

Moet ik als onderwijs instelling voorzorgsmaatregelen nemen? Zo ja, welke?

De belangrijkste maatregelen die onderwijsinstellingen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
 
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
   

Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn klas besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans dat er sprake is van besmetting met het virus als het kind daarnaast de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
 
 • China (inclusief Hong Kong en Macau)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • In Noord-Italië de provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
 

Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende maanden doorgaan?

Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. Bekijk de reisadviezen op de website Nederland Wereldwijd of het onderwerp Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl voor de laatste reisadviezen.
 

Waar kan ik als school of universiteit terecht voor actuele informatie?

U kunt actuele informatie vinden op de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD.  
 

Moeten studenten die in het buitenland studeren of stage lopen terugkeren naar Nederland?

Het is afhankelijk van de plaats waar de student zit. Studenten die zich in besmette gebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat deze studenten niet mogen reizen. Is dat niet het geval, dan is de afweging om terug te keren door studenten zelf te maken, eventueel in afstemming met de onderwijsinstelling. Preventief testen als je terugkeert uit een besmettingsgebied geeft overigens geen zekerheid. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.
 

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.
 

Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?

Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Verder is het een afweging die onderwijsinstellingen of werkgevers zelf moeten maken in samenspraak met de instantie ter plekke. Per situatie moet dat bekeken worden. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol. Neem eventueel contact op met uw regionale GGD. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk. Preventief testen van studenten uit een besmettingsgebied geeft overigens geen zekerheid. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.
 
Door: Nationale Onderwijsgids