Seksuele diversiteit onder leerlingen bespreekbaar maken als docent

Leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige omgeving waar hun seksuele identiteit geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Hoe zorg je voor een open schoolklimaat waarin iedereen zich veilig voelt? Dat meldt Leraar24.

In Nederland zijn ongeveer duizend Gender & Sexuality Alliances (GSA) actief op middelbare scholen. Een GSA is een groep of netwerk van scholieren en leraren die door middel van acties (zoals Paarse Vrijdag, de Coming-Outdag en de Day of Silence) informatie, steun en een veilige plek wil bieden voor iedereen op school. Uit gesprekken tussen het GSA-netwerk en meer dan duizend lhbtqia+-leerlingen blijkt dat die leerlingen zich meer thuis voelen op een school met een GSA. Ook voelen zij zich meer geaccepteerd en spijbelen ze minder. 

Ervaringen en identiteit 

Jeffrey Ducaat is leraar geschiedenis op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest en docentbegeleider van een GSA. Daarbinnen organiseert hij samen met collega’s activiteiten om pesten en buitensluiten tegen te gaan en houden ze bijeenkomsten waar leerlingen met elkaar kunnen praten. De gesprekken gaan vooral over ervaringen en identiteit. Ducaat: “Ik deel ook mijn eigen ervaringen als man die op mannen valt. Dat helpt sommige leerlingen om hier zelf ook open over te leren praten. Leerlingen komen met plezier naar de bijeenkomsten en sommige komen na een tijdje echt tot bloei. Tijdens mijn geschiedenislessen maak ik GSA-onderwerpen ook bespreekbaar. Ik wil niet naar het verleden kijken zonder oog te hebben voor ervaringen van minderheden. In- en uitsluiten is van alle tijden en dat moet benoemd worden.” 

Diversiteit 

Naast zijn werk voor de GSA wil Ducaat het onderwerp diversiteit in het onderwijs graag breder neerzetten. Zo hebben hij en zijn collega’s een checklist ontwikkeld waarmee ze meer aandacht willen vragen voor diversiteit in de klas. Ducaat vindt onder andere dat minderheidsgroepen op school meer gefaciliteerd moeten worden, bijvoorbeeld in het vieren van hun feestdagen. “Een leerling die het Suikerfeest viert, zou eigenlijk niet moeten twijfelen tussen ziekmelden of eerlijk melden. Dit soort zaken wil ik bespreekbaar maken. De checklist helpt daarbij. Een veilig schoolklimaat gaat voor mij verder dan alleen het oprichten van een GSA. Het zit in kleine dingen. Zoals: hoe spreek je leerlingen aan en ben je bereid een leerling echt te leren kennen?” 

Door: Nationale Onderwijsgids