Leerlingen, leerkrachten & gezondheidsorganisatie willen meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs

Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden, vindt 77 procent van de leerkrachten. Dat zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en het kunnen omgaan met tegenslag. Dat blijkt uit een peiling onder leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs die werd uitgevoerd. Dit meldt Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF).

Uit de peiling blijkt dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden zorgen voor een betere sfeer in de klas en het pestgedrag verminderen. Stress onder leerkrachten en leerlingen neemt hierdoor af. 
 

Als een kind zich niet goed voelt, komt onderwijs niet binnen

De Parkschool in Delft, waar veel nieuwkomers op zitten, werd voorheen door de inspectie als zwak bestempeld. De directeur besloot daarom niet alleen extra in te zetten op taal en rekenen, maar vooral ook aandacht te geven aan het ontwikkelen van een sterke sociaal-emotionele basis. Dit resulteerde vorig jaar in blijere kinderen, hogere leerprestaties en een voldoende van de inspectie. “Als een kind zich niet goed voelt, heeft het ook geen zin om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen,” aldus Nico Nijenhuis, directeur van de school.
 

LAKS

LAKS-voorzitter Pieter Lossie geeft bovendien aan dat sociaal-emotionele vaardigheden prominenter terug moeten komen in het onderwijsprogramma: “Dat bevordert motivatie, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.”
 

Curriculumherziening  

Het belang van het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden wordt niet alleen gezien door leerkrachten en leerlingen. Ook de Samenwerkende GezondheidsFondsen maken zich er hard voor. “In de voorstellen van curriculum.nu voor de curriculumherziening zie je het belang van meer sociaal-emotionele vaardigheden terug. Dit is een eerste stap naar meer aandacht voor deze vaardigheden in het onderwijs en dat mag van ons nog wel een onsje of twee meer,” aldus Mark Monsma, woordvoerder Gezonde Generatie van de SGF.
 
Door: Nationale Onderwijsgids