Normal_classroom-824120__340

Het lerarentekort in het basisonderwijs verschilt sterk per regio. De grote problemen met onvervulde vacatures in de Randstad waren al langer bekend. Maar in het noorden, oosten en zuiden van Nederland is het aanbod over het algemeen groter dan de vraag, blijkt uit cijfers van het UWV. Dit meldt Trouw.

Het UWV stelde op verzoek van Trouw arbeidsmarktgegevens samen. Regionaal blijken grote verschillen te zijn in vraag en aanbod: is er in de Randstad een lerarentekort, in bijvoorbeeld Limburg is er een lerarenoverschot. Op basis daarvan stelt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van het UWV: “In theorie zou je het lerarentekort best kunnen oplossen door alle leraren gelijkmatig over het land te verdelen.”

In de praktijk blijkt echter dat leerkrachten niet snel willen verhuizen voor een baan. Pogingen vanuit de Randstad om leraren te lokken met bonussen en goedkope huisvesting, hebben (nog) niet het gewenste resultaat. De Randstad blijft een duurdere omgeving.

Ook werken veel leraren in deeltijd, en hebben ze een partner die meer verdient. De PO-raad denkt dat de overheid het juist nu aantrekkelijker moet maken om meer te werken, via de belastingen of de kinderopvangtoeslag. Dat zal meer leraren kunnen trekken.

Onderzoeksinstituut CenterData voorspelt dat er in 2020 een landelijk tekort is van 4000 leraren. Dit tekort zal dan in alle regio’s voelbaar zijn.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids