Normal_a-man-sitting-on-a-bench-holding-flowers-with-red-2023-11-27-04-51-49-utc

Doodgaan hoort bij het leven: jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 165.000 mensen. Bij 80 procent van deze groep is een naderend einde van het leven ‘voorspelbaar’, wat vaak komt door ziekten zoals kanker, orgaanfalen en dementie. Vrijwel allemaal hebben zij en hun naasten in de laatste levensfase behoefte aan palliatieve zorg: proactieve, interdisciplinaire, persoonsgerichte zorg die gericht is op kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en hun naasten. Dat meldt FiniVita. 

Professionele palliatieve zorg en ondersteuning kan niet zonder betrokkenheid van burgers, naasten, buren, vrienden, et cetera. Maar de gemiddelde Nederlander is onvoldoende toegerust op het omgaan met ernstige ziekte, zorgen, sterven, rouw en verlies. Een Laatste Hulp cursus, de Nederlandse variant van het internationale Last Aid, kan dan helpen.

Natuurlijke tegenhanger van EHBO cursus

Een Laatste Hulp cursus, een ‘natuurlijke tegenhanger van een eerste hulp -/EHBO cursus’, bestaat uit een bijeenkomst van 3 uur met daarin 4 onderdelen. Thema’s hiervan zijn:
● Sterven is onderdeel van het leven
● Zorgen en beslissingen nemen
● Verlichten van lijden
● Afscheid nemen

Bijdrage leveren aan de zorg 

De cursus is voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de zorg en biedt concrete handvatten voor ondersteuning van mensen in de palliatieve fase bij bijvoorbeeld eten en drinken, aan- en uitkleden, ontspannen en het onderhouden van sociale contacten. Daarnaast wordt een deel van de cursus besteed aan hoe je op een goede manier aanwezig kunt zijn in de situatie van een dierbare die ernstig ziek is en gaat overlijden.

FiniVita 

Op dit moment worden er in 20 landen op de wereld al Last Aid Courses aangeboden. In Nederland is FiniVita partner van Last Aid. FiniVita is een scholingsorganisatie voor de palliatieve zorg en draagt al sinds 2004 bij aan betere zorg in de laatste levensfase. Met 20 jaar ervaring heeft deze organisatie het netwerk en de deskundigheid om het ongemak rondom deze thema’s te verminderen en de samenleving wijzer te maken in de zorg rondom het levenseinde.

Door: Nationale Onderwijsgids