Wegvallen studiebeurzen OKP treft cursisten uit ontwikkelingslanden

Het Orange Knowledge Programme (OKP) stopt. Jarenlang bood het beurzenprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de mogelijkheid voor cursisten uit ontwikkelingslanden te studeren aan Nederlandse kennisinstellingen. Aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) volgden jaarlijks tientallen gezondheidswerkers uit die landen met een OKP beurs een opleiding. Dat meldt het KIT.

Het wegvallen van de OKP beurzen betekent een einde aan een periode van ruim 60 jaar medefinanciering door de overheid van KIT’s opleidingsprogramma. In die periode hebben vanuit alle windstreken duizenden gemotiveerde en ambitieuze gezondheidswerkers, waaronder dokters, verplegers, verloskundigen en farmacologen, de kans gekregen vaardigheden en kennis te verwerven, en die bij terugkeer in hun land in te zetten om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. In de loop van de jaren heeft KIT gefaciliteerd in het tot stand komen van een levendig, hecht en wereldomspannend netwerk van KIT alumni die bijdragen aan mondiale gezondheidszorg.

'Beste beslissing van mijn leven' 

De Zambiaanse Sharon Kapambwe is daarvan een goed voorbeeld. “Studeren aan het KIT was de beste beslissing van mijn leven,” zegt ze. “Het veranderde mijn kijk op ziekte en patiënten. Ik leerde over de essentie en kernwaarden van Public Health en over beleid. Achteraf gezien bereidde de opleiding mij perfect voor op mijn huidige werk.” In 2008 behaalde Kapambwe haar Masters aan het KIT, vandaag de dag bekleedt ze een hoge positie bij de Wereldgezondheidsorganisatie waar ze in Afrika op regionaal niveau beleidsadviezen geeft over preventie en behandeling van baarmoederhalskanker.

Mondiale en publieke gezondheid 

Lisanne Gerstel, teamleider onderwijs, benadrukt: “KIT's onderwijsprogramma's op het gebied van mondiale en publieke gezondheid zijn leidend in Nederland en ver daarbuiten. Daarnaast is de kruisbestuiving tussen Nederlandse artsen en gezondheidswerkers uit lage- en middeninkomenslanden die samen een opleiding volgen een groot goed. In een voortdurend veranderende context van mondiale gezondheid leren beide groepen iedere keer weer veel van elkaar.”

Minder studenten uit landen waar deze het verschil kunnen maken 

Het wegvallen van de OKP beurzen zal op korte termijn leiden tot minder studenten uit landen waar deze juist het verschil kunnen maken voor de gezondheidszorg. Maar het betekent niet het einde van de opleiding, integendeel: “We blijven investeren in ons onderwijsprogramma," zegt KIT CEO Henri van Eeghen. “Onze nieuwe Master in Public Health & Health Equity geeft aan dat we voortdurend vernieuwen”.

Studiebeurzen 

Sinds een aantal jaren werft KIT fondsen voor een eigen scholarship-programma. De vraag naar beurzen om een opleiding aan het KIT te kunnen volgen blijft namelijk onverminderd groot. Door het wegvallen van de OPK beurzen zet KIT haar eigen fondsenwerving voor studiebeurzen in een hogere versnelling.

Door: Nationale Onderwijsgids