Normal_muzieknoten_noten_klarinet_instrument_muziek
Het Koninklijk Concertgebouw heeft de partners en fondsen gevonden om het muziekonderwijs op de basisschool in Nederland een impuls te geven. Op initiatief van de Amsterdamse concertzaal start uitgever Blink Educatie met de ontwikkeling van een Digitale Leerlijn Muziek (DLM) voor groep 1 tot en met 8. Met deze vernieuwende lesmethode kunnen leerkrachten én leerlingen vanaf 1 januari 2016 op een eigentijdse wijze met muziek aan de slag. Dit meldt het Koninklijk Concertgebouw.
 
Onderzoek door Motivaction heeft aangetoond dat er bij de basisscholen een grote behoefte bestaat aan eigentijdse leermiddelen voor het vak muziek. De oorzaak hiervan is het niet beschikbaar zijn van eigentijdse leermiddelen, verzwaarde eisen op het gebied van taal en rekenen en een afname van het aantal vakleerkrachten. De DLM  beoogt een belangrijke stimulans te zijn voor het muziekonderwijs waarbij ook lokale muziekscholen, podia, orkesten/ensembles en kunstinstellingen als partners aanhaken. 
 
De DLM maakt het mogelijk om leerlingen gedurende 8 aaneengesloten jaren weer wekelijks muziekles te geven. Het programma wordt vanaf januari 2016 gedurende een half jaar gratis aangeboden aan alle 7.100 Nederlandse basisscholen met in totaal 1.2 miljoen leerlingen. Daarna kunnen de scholen besluiten tegen een geringe vergoeding de leerlijn structureel te gaan gebruiken. 
 
Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw: “Wij dragen muziekonderwijs een warm hart toe, vandaar dat we dit voor ons ongebruikelijke initiatief hebben genomen. Wij zijn heel blij dat de fondsen en Blink zo enthousiast op ons voorstel reageerden. Hiermee kunnen wij samen het verschil maken en leerlingen de rijkdom van muziek laten beleven. Nu en in de toekomst.”
 
© Nationale Onderwijsgids