NOG Openbare en bijzondere scholen

In Nederland bestaat een zogenaamde duaal onderwijsstelsel. Daarin wordt onderwijs opgedeeld in openbare en bijzondere scholen. In de praktijk zijn er echter grofweg drie groepen basisscholen te onderscheiden: de openbare scholen, de confessioneel bijzondere scholen en de algemeen bijzondere scholen.

Openbare scholen

Openbare scholen zijn scholen die voor iedereen toegankelijk zijn. Openbaar onderwijs wordt door de overheid geregeld. De gemeente of een bestuurscommissie of stichting die door de gemeente is gestart regelt de besturing van een openbare basisschool. Ieder kind en elke docent kan les krijgen of geven aan een openbare school.

Bijzondere scholen

Bijzondere scholen zijn scholen die hun lessen baseren op een godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag. Het bestuur van bijzondere scholen wordt door verenigingen of stichtingen geregeld. Bijzondere scholen mogen leerlingen of docenten weigeren die een andere overtuiging hebben dan die van de school. De bijzondere scholen kunnen grofweg ingedeeld worden in twee categoriën: de confessioneel bijzondere scholen en de algemeen bijzondere scholen.

Confessioneel bijzondere scholen

Een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging ligt ten grondslag aan de confessioneel bijzondere scholen. Tot de confessioneel bijzondere scholen worden protestantse, katholieke, joodse, islamitische, hindoeïstische, gereformeerde, reformatorische, evangelische en interconfessioneel (oecumenische) scholen gerekend.

Algemeen bijzondere scholen

Een bepaalde pedagogische overtuiging ligt daarentegen ten grondslag van de algemeen bijzondere scholen. De algemeen bijzondere scholen worden ook wel neutraal bijzondere scholen genoemd. Onder algemeen bijzondere scholen vallen scholen die lesgeven via het Montessori-onderwijs, Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs, Freinetonderwijs, Leonardoschool, Vrijeschoolonderwijs, Ervaringsgericht onderwijs, Ontwikkelingsgericht onderwijs, Sudbury-onderwijs, Iederwijsonderwijs en Nutsonderwijs. Voor een omschrijving van de verschillende soorten algemeen bijzonder onderwijs klik hier.

Daarnaast bestaan er ook nog samenwerkingsscholen. Deze scholen zijn een combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids