Basisonderwijs houdt vanwege personeelstekort opnieuw geld over

Het basisonderwijs heeft vorig jaar opnieuw geld overgehouden, zegt sectorvereniging PO-Raad. "In 2022 hebben de schoolorganisaties in het primair onderwijs in totaal 284 miljoen euro minder uitgegeven dan er binnenkwam, terwijl er een tekort van 323 miljoen euro was begroot", becijferde de organisatie.

Geld kon niet worden besteed doordat er bijvoorbeeld te weinig personeel was om het aan uit te geven.

Achterstanden inlopen 

Ook kregen scholen vorig jaar extra geld om achterstanden in te lopen die ontstonden tijdens de coronacrisis. Aan het uitgeven daarvan zaten echter haken en ogen: "Door het tijdelijke karakter van de subsidie konden scholen er geen structurele verplichtingen mee aangaan".

Eigen vermogen boven de signaleringswaarde van het OCW

Het overhouden van geld door het onderwijs is al langer in discussie, al is er begrip voor dat scholen rekening willen houden met toekomstige kosten en dus een reserve willen hebben. "We zien al dat veel schoolorganisaties de afgelopen jaren meer geld overhielden dan dat ze uitgaven. Twee derde van de schoolorganisaties in het primair onderwijs heeft een mogelijk publiek eigen vermogen boven de signaleringswaarde van OCW", aldus de PO-Raad. Die waarde geeft aan wat een redelijk vermogen is om erop na te houden.

De PO-Raad zet nu een adviescommissie op die zich moet bezighouden met de financiering van scholen.

Door: ANP