SvPO eist via rechter dat onderwijsinspectie resultaten meeweegt

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) brengt de rapporten die de Onderwijsinspectie over haar scholen heeft geschreven voor de rechter. De scholen bieden traditioneel klassikaal onderwijs in kleine klassen en met veel onderwijstijd. Inspectie vindt dat de scholen te weinig aandacht besteden aan verantwoording en administratie en teveel vertrouwen op informele communicatie. Daardoor zou de kwaliteitszorg onvoldoende zijn. Ook zou de aanpak bij leerlingen die niet goed meekomen (extra naar school laten komen en opdrachten mee voor de vakantie) te eenzijdig zijn. Dit meldt SvPO.

SvPO wil dat inspectie de resultaten meeweegt in het oordeel. De zogeheten opstroom, leerlingen die boven hun basisschooladvies uit komen, is met 30 procent tot 50 procent zeer hoog (landelijk is het nog geen 5 procent). Verreweg de meeste van die leerlingen halen het diploma op het hogere niveau zonder zittenblijven. Vanwege deze resultaten wil SvPO haar werkwijzen niet aanpassen, zoals inspectie eist. Een formelere organisatie met een hogere administratieve last maakt de kleine klassen onbetaalbaar. Volgens SvPO kan inspectie dit ook helemaal niet vragen, omdat het niet volgt uit de wet. Die vraagt om een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen en dat is precies wat SvPO biedt. 
 
SvPO maakt er ook bezwaar tegen dat inspectie haar als nieuwe instelling strenger lijkt te beoordelen dan andere scholen. Inspectie wil nauwelijks vergelijkende scores van die andere scholen geven, maar uit de cijfers die er wel zijn blijkt dat SvPO het qua lesopzet, onderwijstijd en uitleg beduidend beter doet dan gemiddeld. 
 
Een ander bezwaar is dat inspectie de financiële continuïteit als onvoldoende beoordeelt, vooral omdat de financiering van de nieuwbouw haar niet duidelijk is. Door te sparen hebben de scholen echter geen financiering nodig gehad. 
 
Op 8 augustus buigt de rechter zich over de rapporten. SvPO heeft gevraagd om de rapporten tot die tijd nog niet te publiceren, maar daarover besloot de rechter anders. Daaraan heeft SvPO gehoor gegeven met een overzichtsdocument over de rapporten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids