Meer leerlingen op te hoog niveau door onvrede ouders over schooladvies?

Het schooladvies dat leerkrachten in groep 8 aan de leerlingen geven, vinden veel ouders te laag als het om hun kind gaat. Steeds vaker proberen zij leraren over te halen een hoger advies te geven. Soms met succes. Leraren op de middelbare scholen zien echter een stijgende lijn in het aantal leerlingen dat op een te hoog niveau geplaatst is. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Uit onderzoek van DUO en het AD onder 800 leraren blijkt dat meer dan de helft van de leerkrachten uit groep 8 wel eens ouders tegenover zich heeft gehad die het niet eens waren met het schooladvies dat de docent aan hun kind gaf. Dat zijn vaker hoogopgeleide ouders die het belangrijk vinden dat ook hun kind een hoog schooladvies krijgt. Iq-testen, cadeautjes en het onder druk zetten van leerkrachten zijn voorbeelden van methodes die ouders gebruiken om een hoger schooladvies te af te dwingen.
 
Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van de leerkrachten het oorspronkelijke schooladvies later bijstelt. Deels omdat de score van de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, maar ook vanwege de bemoeienis van ouders. 
 
Een consequentie lijkt te zijn dat er meer leerlingen een te hoog onderwijsniveau volgen op de middelbare school. Meer dan de helft van de bevraagde docenten stelt dat het aantal te hoog geplaatste leerlingen de afgelopen twee jaar is toegenomen. Het gevolg is dat ze later alsnog afstromen naar een lager niveau, of constant op hun tenen moeten blijven lopen om te kunnen voldoen aan het gestelde niveau. Niet alleen de druk van de ouders speelt hierbij een rol, maar ook de prestatiedruk in de samenleving en de angst voor het vmbo.
 
Door: Nationale Onderwijsgids