Logo_logo-nop-2017-2019

OBS De Trekvogel uit IJsselstein en het Revius Lyceum uit Doorn zijn de winnaars van de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Utrecht. Beide scholen ontvingen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts een trofee, de bronzen olifant. De winnaars vertegenwoordigen de provincie op 27 maart 2019 bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Leiden. Dit meldt provincie Utrecht.

OBS De Trekvogel won in de categorie Basisonderwijs met het project Talentenontwikkeling Op Vrijdagmiddag. Het Revius Lyceum won in de categorie Voortgezet Onderwijs met het project Villa Revius. De jury bestaat dit jaar uit Peter Koop, journalist AD Utrechts Nieuwsblad, Floor Provoost, bestuurder CNV Onderwijs en Ayla Schneiders, lid Provinciale Staten.
 

Talentenontwikkeling Op Vrijdagmiddag

 
OBS De Trekvogel heeft één keer per week Talentenontwikkeling Op Vrijdagmiddag (TOV). De leerlingen van groep 5 tot en met 8 werken dan in gemengde groepen aan verschillende disciplines. Denk aan beeldend, literair, drama, audiovisueel en muziek. 
 
De jury is enthousiast: “De creativiteit van leerlingen wordt door dit project ontwikkeld, maar ook het project zelf is inventief opgezet. Het werken met thema’s, de afwisseling, de rol van techniekbeheersing. Wat TOV echt bijzonder maakt, is de mooie doorgaande lijn die men heeft ontwikkeld. De school zet structureel in op cultuur en talentontwikkeling. Mooi om te zien dat leerlingen van verschillende leeftijden tot en met 12 jaar elkaar stimuleren en ondersteunen.”
 

Villa Revius

 
Leerlingen van het Revius Lyceum die dreigen uit te vallen krijgen in Villa Revius een apart traject aangeboden. Daar kunnen zij in eigen tempo onderwijs volgen en zorgbegeleiding krijgen. Leerlingen (havo-vwo) worden intensief begeleid op een andere plek dan de school, maar er wordt wel een directe koppeling met de school behouden. De jongeren worden niet ‘gepamperd’; van cruciaal belang is dat ze hun diploma halen.
 
De jury: “Alle betrokken instanties - school, zorg, gemeente - werken samen onder één dak. De school staat er niet alleen voor, ook niet op financieel gebied. Die samenwerking is essentieel. Het project is prima doordacht en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor detail. Het hele proces wordt goed gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Ook leerlingen van andere scholen kunnen nu terecht.”
 

Nationale Onderwijsprijs

 
Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). De tweejaarlijkse prijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. In alle provincies wordt een provinciale onderwijsprijs uitgereikt. De uitslagen zijn te vinden op www.onderwijsprijs.nl.