Normal_maandoverzicht

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. Januari pakt uit met een aantal bijzondere onderwijsweken, de petitie van LIA tegen overvolle klassen is al ruim 30.000 keer getekend, en de Algemene Onderwijsbond wil 3,3 miljard euro van het kabinet om de werkdruk op te lossen.


Gelijke Kansen Week
De maand januari kende een aantal bijzondere weken. Zo was er de Gelijke Kansen Week van 23 tot en met 27 januari. Met de Gelijke Kansen Bus trokken minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker door het land om het belang van gelijke kansen voor kinderen en jongeren te benadrukken en vakgenoten, jongeren, journalisten en andere medereizigers hierover te spreken. Ook promootten ambassadeurs de Gelijke Kansen Alliantie: ouders, docenten, schoolbestuurders, onderzoekers, werkgevers en maatschappelijke instellingen kunnen via de Alliantie ervaringen delen en van elkaar leren.


NOT-beurs
Daarnaast vond de NOT-beurs plaats van 24 tot en met 28 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. De NOT is de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook de Nationale Onderwijsgids was uiteraard aanwezig op de NOT. De beurs kende een veelheid aan activiteiten. Naast een uitgebreid expositieveld waren daar traditioneel de verschillende straten en pleinen. Daarnaast was er ruimte ingeruimd voor inhoudelijke sessies door deelnemers. Ook de NOT Innovatie Award voor primair en voorgezet onderwijs en mbo werd uitgereikt.


Nationale Voorleesdagen
In dezelfde week gingen de Nationale Voorleesdagen (25 januari tot en met 4 februari) van start. De week werd geopend met het Nationale Voorleesontbijt. Bekende Nederlanders lazen voor uit De Kleine Walvis, het Prentenboek van het Jaar 2017. Doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met 6 jaar.


Overig onderwijsnieuws

  • Leraren in actie (LIA) heeft de petitie 'Stop de overvolle klassen' gelanceerd zodat de overheid de zogenaamde plofklassen van meer dan 30 leerlingen verkleint naar maximaal 24 leerlingen per klas. Inmiddels is de petitie meer dan 30.000 keer getekend.
  • Nederland kent sinds 23 januari een recordaantal van 184 excellente scholen. In het primair onderwijs gaat het om een ruime verdubbeling, van 31 naar 69 scholen. In het voortgezet onderwijs is het zelfs een verviervoudiging en is het aantal excellente afdelingen van 22 naar 93 gestegen.
  • De Algemeen Onderwijsbond stelt in een manifest dat er 3,3 miljard euro nodig is voor het verminderen van de werkdruk onder docenten door de klassengrootte en het aantal lesuren te verminderen en het salaris te verhogen.
  • Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten op basisscholen niet zijn volledig toegerust om pestgedrag door leerlingen daadwerkelijk aan te pakken. Leraren weten soms niet precies wat pesten inhoudt, herkennen slachtoffers niet goed en menen pestgedrag in hun klas onder controle te hebben terwijl dit niet zo is.
  • Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) maakte bekend zich verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Het bleek een stunt te zijn: LAKS wilde hiermee aandacht vragen voor het 'verschrikkelijke rendementsdenken'. Individuele ontwikkeling en talentontplooiing moet centraal komen te staan, volgens de organisatie.
  • Het aantal studenten dat dit collegejaar is gaan studeren is een stuk hoger dan vorig jaar. Er zijn dit jaar bijna 99.000 studenten aan een hogeschool begonnen, een stijging van 5000 studenten. Aan de universiteiten studeren nu 47.000 eerstejaars, wat ruim 3000 extra studenten betekent. In de aflopen tien jaar is het aantal afgestudeerden dat een masteropleiding volgt echter met een derde afgenomen.
  • Ook de Poeziëweek werd afgetrapt. Van 26 januari tot en met 1 februari werden verschillende poëzie-activiteiten georganiseerd rond het thema 'humor'. De week startte met Gedichtendag. Daarnaast konden kinderen van 6 tot en met 12 jaar meedoen aan een landelijke gedichtenwedstrijd. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids