Normal_kinderombudsman__margrite_kalverboer

Scholen zijn sinds de invoering van de Wet Veiligheid op school verplicht te zorgen voor een veilig klimaat op school en dus pesten tegen te gaan. De zogenoemde pestprotocollen die scholen daarvoor aanhouden, hebben echter niet genoeg effect. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer uit gesprekken met leerlingen tijdens haar kinderrechtentour. Formeel is alles goed geregeld, zegt Kalverboer, maar ondanks dat worden kinderen nog te vaak gepest. Ook maakt de Kinderombudsvrouw zicht zorgen over de grote groep kinderen en jongeren die zich eenzaam voelt. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De pas aangestelde Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren zelf horen hoe het met hen gaat en wat ze vinden wat er in Nederland beter kan of zou moeten veranderen. Veel kinderen die ze tot nu heeft gesproken vroegen haar om meer te doen tegen pesten. Scholen hebben allerlei pestprotocollen, maar worden deze regels wel consequent nageleefd en hoe worden de pesters aangesproken, vraagt Kalverboer zich nu af. Ze wil daarom met kinderen en professionals gaan onderzoeken wat wel werkt om getreiter tegen te gaan.

Volgende week gaat weer de jaarlijkse Week tegen Pesten van start, een campagne van de stichting School & Veiligheid om pesten tegen te gaan. Het thema is dit jaar ‘#jedoetertoe’. De campagne richt zich deze keer met name op leerkrachten vanuit de gedachte dat leraren alles in huis hebben om te werken aan een veilige klas.

Ook wil de Kinderombudsvrouw dat er meer aandacht komt voor eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Met name kinderen van gedetineerde ouders zijn een vergeten groep, waarschuwt Kalverboer. Deze kinderen staan er vaak alleen voor omdat de hulpverlening de deskundigheid mist om hen te helpen. Het is een groep die niet gauw van zich laat horen. “Deze groep kinderen en jongeren had ik nog niet op mijn netvlies”, erkent ook de Kinderombudsvrouw zelf. Ze noemt het essentieel dat hulpverleners met kinderen praten om erachter te komen wat hen bezighoudt. Ook wil zij de leeftijd dat jongeren onder de Jeugdwet vallen verhogen van 18 naar 23 jaar.

Margrite Kalverboer werd in april aangesteld als Kinderombudsvrouw. Tot half oktober bezoekt zij scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en een kinderziekenhuis om daar met kinderen en jongeren zelf te spreken. Op 8 december worden de resultaten van de kinderrechtentour gepresenteerd.

Lees ook het interview met de Nationale Onderwijsgids waarin Margrite Kalverboer meer vertelt over wat zij kan betekenen voor kinderen in Nederland. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids