Nationale Onderwijsgids

VOS/ABB

VOS/ABB
Polanerbaan 15
3447 GN Woerden

Postbus 162
3440 AD Woerden
Telefoon:
0348-405200

VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging behartigt de belangen van bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

Bij VOS/ABB zijn 323 besturen met in totaal ruim 2700 scholen aangesloten. Op al deze scholen zitten circa 800.000 leerlingen.

Onze missie: goed onderwijs voor àlle kinderen.

NOG Locatie