NOG Wat is het technasium?

Het technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo. Leerlingen die het technasium volgen worden, naast alle reguliere vakken, extra onderricht in bètavakken. De bedoeling van het technasium is om de leerling voor te bereiden op technisch hoger beroepsonderwijs of technisch wetenschappelijk onderwijs.

Het technasium is te vergelijken met het gymnasium. In plaats van Grieks en Latijn volgen de leerlingen echter het (extra) vak Onderzoeken en Ontwerpen. In de onderbouw volgen leerlingen van havo en vwo dit vak in een gezamenlijke klas. Na het derde jaar wordt het vak een keuzevak binnen de profielen natuur en techniek en natuur en gezondheid. Havo- en vwo-leerlingen volgen het vak dan niet meer gezamenlijk. 

Wat is het vak Onderzoek en Ontwerpen?

Het vak Onderzoek en Ontwerpen (OenO) is een examenvak, dat vanaf de eerste klas gegeven kan worden, maar ook later, wanneer het profiel wordt gekozen. Het vak behandelt verschillende projecten, waarin vooral praktijkgerichte opdrachten aan bod komen uit beroepspraktijk en hoger onderwijs. Deze opdrachten worden veelal in groepen behandeld om zo het samenwerken tussen de leerlingen te bevorderen. Het vak bestaat tijdens de periode van de onderbouw uit vier projecten per jaar. In het jaar voorafgaand aan het examen worden er twee grote keuzeprojecten gevolgd en in het examenjaar zelf wordt het afgesloten met een zogenaamde meesterproef.

© Nationale Onderwijsgids