NOG Voortgezet Onderwijsraad

De Voortgezet Onderwijsraad (VO-raad) is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs in Nederland.

Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij  ontwikkeling van het onderwijs. Als werkgeversvereniging voert de raad overleg met werknemersorganisaties. Zij vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en meer dan 600 scholen.

De VO-raad behartigt de belangen van scholen bij de overheid en andere maatschappelijke organisaties . Daarnaast overlegt zij regelmatig met onder andere besturenorganisaties, vakbonden en ouderverenigingen en neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Platform Bèta Techniek, Convenant LeerKracht en Kennisnet ICT op school.

© Nationale Onderwijsgids