Normal_examenhal__examens__eindexamen__stoelen__tafeltjes
Morgen opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. Ook dit jaar kunnen de ca. 215.000 eindexamenkandidaten voor de 32e keer bij het LAKS terecht met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens. Nieuw dit jaar is dat teams van inhoudelijke vakexperts systematisch de inhoud van de examens onder de loep nemen. “Naast de omstandigheden van de examens, brengen we zo dus ook de inhoudelijke knelpunten duidelijk in kaart. Belangrijke informatie voor de organisaties die over de examens gaan”, aldus Bibi Reiniers, coördinator eindexamenklachtenlijn van het LAKS. Dit meldt het LAKS.
 
Het LAKS is op veel verschillende manieren te bereiken om klachten over de omstandigheden en de inhoud van de examens door te geven. De bekende klachtenlijn is bereikbaar via telefoonnummer 030 7900 900 en wordt bemand door een belteam van zo’n 40 scholieren. Veel informatie over de examens en slagingsvoorwaarden is te vinden via laks.nl/examens. Vragen en klachten kunnen ook digitaal worden ingediend via examenklacht.nl. Die site is al sinds 1 april in bedrijf, omdat toen de digitale en praktijkexamens in het VMBO begonnen. Reiniers: “We zijn heel blij om nu al te merken dat kandidaten die praktijkexamens doen ons veel beter weten te vinden en veel meer vragen en klachten over hun examens met ons delen. Het is voor ons heel belangrijk om van alle scholieren een beeld te hebben waar de moeilijkheden zitten.”
 
Met de binnengekomen klachten gaat het LAKS altijd aan de slag. Klachten over de omstandigheden op een specifieke school worden bij die school neergelegd en klachten over de inhoud van de examens worden doorgegeven aan de makers van de examens, Cito, en de organisatie die toeziet op de uitvoering, het College voor Toetsing en Examens (CvTE). “Met die organisaties hebben we heel goed contact. Onze rapportages zijn voor hen erg belangrijk om te weten hoe de examens zijn verlopen en of ze verbeterd kunnen worden.” Tegelijkertijd staan ze vaak ver af van de belevingswereld van de scholier. “Daarom zijn we dit jaar eens bij CITO langsgegaan met een camera. Het bleek daar eigenlijk erg gezellig en interessant. Die filmpjes komen binnenkort op onze site!”, aldus Bibi Reiniers.
 
Tijdens de gehele komende examenperiode kunnen de examenkandidaten klachten doorgeven via www.examenklacht.nl en op examendagen tussen 12.00 uur en 19.00 uur bellen naar 030 7900900.
 
Door: Nationale Onderwijsgids